• UKÜ Online
Akademik

You are here

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Lisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmek amacını taşıyan insan kaynağı yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:
Çocuk Gelişimi alanında çalışma yapan araştırmacılara, farklı disiplinlerdeki meslek elemanlarına ve bu mesleklere aday öğrencilere katkı sağlamak, ülkemizin değerli çocuklarının yüksek yararını göz önüne alarak, onların gelişimlerini en iyiye en güzele doğru yönlendirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çocuk Gelişimi lisans programını başarı ile tamamlayan meslek elemanı;
a) Alanında kuramsal bilgilere sahip,
b) Kuram ve uygulamaları bilen ve uygulayan,
c) Bilimsel anlayışı kavramış ve kendini bu anlayışa göre yönlendirebilen,
d) Alanıyla ilgili teorik bilgilerini güncel sorunlara uyarlayabilen ve çözüm önerileri sunabilen,
e) İçinde yaşadığı toplumun gelişmesi için seminer, konferans ve bilimsel programlara katılarak bilimsel gelişmeleri takip edebilen,
f) Bilimsel süreçleri kullanarak bireysel araştırmalar yapabilen ve grup araştırmalarında etkin rol alabilen niteliklere sahip olacaktır.

Programın Kazandırdıkları:

Normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini değerlendirebilecek ve destekleyebilecek, aile danışmalığı yapabilecek yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimci yetiştirerek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilecek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunabilecek; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak ülke ihyaçları doğrultusunda projeler geliştirebilecek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştıracak bireyler yetişecektir.

Kariyer Olanakları:

Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır. Çocuk Gelişimci, Sağlık, Sosyal alanlarda ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.