• UKÜ Online

Çocuk Gelişimi

Program Hakkında

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı; 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimleri ile öz bakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet veren Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Çocuk Gelişimcisi” ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini ortaya koymak, gereksinim duyulduğunda desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarını oluşturabilmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri bulunan Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelere rağmen toplumsal sorunların  artması ve toplumun temelini oluşturan ailelerin daha sağlıklı çocuk yetiştirebilmeleri gereksinimi Çocuk Gelişimi alanının önemini de ortaya koymaktadır.

 

Kariyer Alanları

Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarındaki gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun program hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme, buna uygun yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk-aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk Gelişimciler, sağlık ve sosyal alanlar ile diğer sektörlerde çok geniş çalışma alanında iş bulabilmektedirler. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan çocuk gelişimciler ve çocuk gelişimi uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A206

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: nkocer@ciu.edu.tr