• UKÜ Online

Beslenme ve Diyetetik (Y. Okul)

Bölüm Hakkında 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde, toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesinde, insan gücü yetiştirerek, bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yaparak toplumsal katkı sağlar.

Bölümümüz  eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında; temel bilimler, sağlık ve idari bilimler, ikinci aşamada ise; diyet tedavisi, yiyecek-içecek sistemleri yönetimi, özel durumlarda beslenme ve toplum beslenmesi gibi alanlara ait dersler yer alır. Sınıftaki teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak öğrenciler, dönem projeleri, toplum sağlığı stajı, sektör-üniversite iş birliği içinde yapılan işbaşı eğitimleri ile bilgilerini pekiştirirler. Öğrencilerimiz, yetişkin ve çocuk hastanelerinde klinik stajı, yiyecek-içecek hizmeti veren kurumlarda (yemek fabrikaları, okullar resmî kurumlar gibi) kurum stajı, özel veya üniversite-devlet hastanelerinde yaparlar.

Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar.

 

Eğitim Olanakları

Diyetisyenlik mesleği, ilgili kanunda sağlık meslek mensubu olarak tanınır. Bu nedenle öğrencilerimizin eğitimleri; çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olarak, sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde, evrensel niteliklere, ülke gerçeklerine göre planlanar.

Öğrencilerimizin eğitiminde, eğitim aldığı mekânlar, laboratuvar ve staj olanakları büyük önem taşır. Bu kapsamda eğitim ve öğretim programının ilk aşamasında öğrencilerimiz teorik eğitimlerinden edindikleri bilgilerin, beslenme ilkeleri, antropometri, besin kimyası ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamalarını yaparlar.

Bu uygulamaların yanı sıra toplum sağlığı stajı ile öğrencilerimiz sahada toplumun beslenme sorunlarının çözümüne katkı vermekte ve toplumu beslenme konusunda doğru bilgilerle bilgilendiren ve bilinçlendiren süreçlerin içinde bulunur. Kurum ve hastane beslenme stajlarıyla da öğrencilerimiz özel ve devlet hastanelerinde yetişkin, çocuk  ve toplu beslenme sistemleri stajlarını yaparlar.

 

Kariyer Alanları

Diyetisyen, beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

Yataklı ve ayaktan tedavi kurumlarında (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
Toplu beslenme sistemlerinde (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlarda (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
Diyaliz Merkezlerinde
Enteral-parenteral beslenme ekibinde,
Özel diyet polikliniklerinde,
Gıda sanayinde,
Halk sağlığı hizmetlerinde; ana çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, yaşlı bakım merkezlerinde,
Spor merkezlerinde,

Eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet verirler.

  

İletişim

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A206

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: adag@ciu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son güncelleme: 18-04-2019