• UKÜ Online
Akademik

You are here

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı olmak istiyorum çünkü…

Beslenme ve diyetetik  uzmanı  besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik,  sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve aynı zamanda bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek sahibidir. Hizmet alanlarının bu şekilde gelişiyor olması bu mesleğe duyduğum ilgiyi ortaya koymuştur.

Eğitimin İçeriği

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıllık fakülte eğitimini türkçe olarak vermektedir. Eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan stajını, koruyucu ve tedavi edici olarak sahada, hastanelerde ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak yapmaktadır. . Meslek konularının yanında yabancı dil olarak ingilizce 4 yarıyıl okutularak birçok üniversitenin Sağlık Bilimleri fakültesinden farklı bir kazanım sağlanması amaçlanmıştır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Beslenme ve diyetetik mezunları ayrıca akademisyen olarak da üniversitelerde görev yapabilmektedirler.

Kısaca Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriyi verme amacıyla kurulmuştur. Akademik gelişimini uygulanan ders içerikleri, yoğun seminer programları, staj ve 4. yılda yapılan mezuniyet çalışmaları ile en yüksek düzeyde hayata geçirmektir.

Araştırma ve Uygulamalar

Beslenme ve Diyetetik bölümü araştırma ve uygulamaları besin kimyası, çeşitli besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, çeşitli metabolik hastalıklarda tıbbi beslenme tedavileri, insan ömrünün uzaması ile ortaya çıkan dejeneratif ve kronik hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanmasını kapsamaktadır.

Kısa Sözler…

Prof. Dr. Günay SARIYAR, Dekan

Başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri, Türkiye ve KKTC de  yetersiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadele edilmektedir. Çağın en önemli sağlık sorunu olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, kanser ve pek çok hastalıkla mücadelede diyetisyenlere büyük görev düşmektedir. Meslek multidisipliner çalıştığı için  bölümün akademik hem de teknolojik gelişmelerle yakından ilişkisi olup, donanımlı kadrosuyla güncel gelişmeleri takip edecek eğitim vereceği inancındayım.

Aycan DURAN,  Bölüm Öğrencisi

Beslenme konusunda toplumu bilgilendirmek ve obezite sorununun gittikçe arttığı bu dönemde insanlara yardımcı olmak amacıyla en doğru meslek seçiminin beslenme ve diyetetik olduğuna inanıyorum.