• UKÜ Online

Müdür'ün Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Sağlık alanında yaşam süresini uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların artmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinde hızla farklı bilim alanları oluşmuştur ve bu alanlarda eğitimli ara eleman ihtiyacının yüksek olduğu ortaya konmuştur. Üniversitemiz, sağlık alanında ara eleman yetişmesinin önemine ve gerekliliğine inanarak, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu’nu açmıştır. Okulumuz, Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümleri ile eğitimine başlamıştır. Okulumuzda eğitim dili Türkçedir.

Sağlık alanında, özellikle eczanelerde verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artmasına büyük destek sağlayan elemanların yetiştirilmesini amaçlayan Eczane hizmetleri bölümü, 4 yarıyıllık eğitim ve öğretimi ile üst düzeyde eğitim verecek donanıma sahiptir.Gerek laboratuar hizmetleri gerekse çok deneyimli öğretim elemanları ile eczane hizmetleri için yetiştirilecek elemanların kalitesini üst düzeyde sağlayacak özelliktedir. Bu bölümü bitiren sizler, sadece eczane hizmetleri için değil aynı zamanda ilaç üreticilerinin de tercih edeceği elemanlar olacaksınız.

2.Yarılı takip eden yaz ayında yapılacak staj ile, eğitim sürecinde alınan bilgilerin hayata geçmesi sağlanacaktır. Okulumuzun amacına yönelik açıklamalarımız, özellikle programımızda yer alan ilaç bilgisi, ilaç teknolojisive hastalık bilgisi dersleri ile gerçekleşecektir.

Yine 4 yarıyıl eğitim süresi olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde, öğrencilerimiz hasta kayıt sistemleri, klavye teknikleri, tıbbi dokümantasyon, sağlık kayıtları, büro yönetimi, yazışma teknikleri, sekreterlik hizmetleri, halkla ilişkiler ve tıbbi terminoloji dersleri ile çalışma hayatına hazır elemanlar olacaklardır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı, sağlık kurumlarının kayıt sistemlerinin dokümantasyonu ile sekreterlik hizmetleri konusunda, yetkin elemanlar yetştirmektir. Mezunlarımız tıp kütüphanelerinde, hastane arşivlerinde, sekreterlik hizmetlerinde yardımcı meslek sahibi olarak aranan elemanlar olacaktır. Öğrencilerimizin alacakları eğitim ve öğretim programına hastanelerin dokümantasyon birimlerinde yapacakları yaz stajları çok yaralı sonuçlar doğuracaktır.

Bu bölümlerden birini seçen siz sevgili öğrencilerimizi, değişen bilimsel ve sosyal koşullara uyum sağlayan, teknolojiye odaklı ara insan gücü olarak yetiştirmeyi hedefliyor ve hepinize başarılar diliyoruz.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü