• UKÜ Online
Akademik

You are here

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Üniversitemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Rektörlüğümüze bağlı olarak Sağlık Bilimleri Meslek yüksekokulu açılmış ve Eczane Hizmetleri ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik olmak üzere iki program ile öğretime başlamıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında bu programlara ek olarak Fizyoterapi programı; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Anestezi programı ile Tıbbi Görüntüleme programları da öğretime başlamıştır. “Son yıllarda hızla gelişen sektörlerden biri olan sağlık sektörü, insanoğlu var oldukça önemini kaybetmeyecek hatta gün geçtikçe artan bir trendle ilerleyecek bir sektördür.Bu sektörde söz konusu insan sağlığı olduğundan hekimler kadar diğer sağlık çalışanlarının da alanında iyi bir eğitim almış deneyimli elemanlar olması oldukça önemlidir. Bu nedenle günümüzde sağlık alanında kaliteli, kalifiye ara elemanların istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilinçle hareket eden Meslek Yüksekokulumuz, öğrencilerin sağlık alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarını hatta bu kazanımlarının daha da arttırılmasını sağlayarak, sağlık sektörünün daima tercih edilecek birer sağlık çalışanı olmalarını amaçlamaktadır.