• UKÜ Online

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Program Hakkında

Programın amacı; hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar. Bu program çerçevesinde; temel laboratuvar tekniklerini iyi bilen tıbbi laboratuvarların tüm bölümlerinde (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji vb.) çağdaş teknolojiyi kullanabilen laboratuvar teknikerleri yetiştirilmektedir. Özellikle son on yılda önem kazanan sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, artan hastane sayısı nitelikli sağlık ekibine ihtiyacı da artırmıştır. Öğrencilerimiz, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra yan dal olarak diğer programlardan da dersler aldığında, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Tıbbi Laboratuva Teknikleri Programı bünyesinde yer alan sağlam kadromuzun verdiği teorik ve uygulamalı eğitimle bu programda yer alan öğrenciler; Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar; deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlar; tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar; laboratuvar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar; deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapar; laboratuvar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar; laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kariyer Alanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikeri" unvanı verilir. Bu bölümden mezun olan tıbbi laboratuar teknikleri teknikerleri hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler. Ayrıca tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Devlet ve özel hastanelerde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikerlerine önemli düzeyde gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma fırsatları yüksektir.  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılabilen lisans bölümleri: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri.

 

İletişim 

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: fgokdogan@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 21-11-2018