• UKÜ Online

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri okumak istiyorum çünkü…

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, röntgen ve bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinde sağlanan gelişmeler, konulacak tanının kısa sürede doğru olarak tanımlanması yoluyla tedavi sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Bende hem önceden oluşabilecek sağlık sorunlarını önleme hem de hastalıkların hızlı şekilde tedavi edilmesi adına bu alanda görev almak istiyorum. 

Eğitimin İçeriği

Bu bölümde öğrenciler dört yarı yıl boyunca temel tıp bilimlerinden dersler almaktadırlar. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrenciler radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak kabul edilebilir radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Bu bölümde öğrenciler yaz stajlarını resmi ve özel hastanelerin veya tıp merkezlerinin Radyoloji bölümlerinde yapmaktadırlar.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Ünvanı ile bu programdan mezun olacak öğrenciler tüm resmi ve özel hastanelerin Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp bölümleri başta olmak üzere diğer ilgili Tıbbi Görüntüleme birimlerinde de görev alabilirler.

Kısaca Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Günümüzde hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı artmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, konusundaki deneyimli öğretim elemanları ile tıbbi görüntüleme yöntemlerini bilen ve tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli teknik ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programı araştırma ve klinik çalışmalarına entegre edilerek gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de sağlık kurumlarına sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu hizmetlere öğrencilerin katılımı desteklenip, öğrencilerin problem çözme yetenekleri geliştirilecek, ve uluslararası standartlarda araştırma ve uygulama yapma yeteneği kazandırılacaktır.

Kısa Sözler...

Dr. Ahmet Ulutekin, Öğretim Üyesi

“Günümüzde ilerleyen teknolojiye paralel olarak radyolojik tanılar gelişmiş cihazlar eşliğinde yapılmaktadır. Yapılan tanıların doğruluğu ve güvenirliği bu cihazları doğru ve etkin bir biçimde kullanabilen eğitimli elemanlara bağlıdır. Bundan dolayı tıbbi görüntüleme teknikerlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır ve tıbbi görüntüleme teknikleri eğitimi alan öğrencilerin sağlık sektörüne çok büyük katkıları olacağına inanıyorum.”