• UKÜ Online

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Program Hakkında

Bu programda; temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla programın gelecegi aydınlık olup özel sağlık sektörlerinde DMS/KMS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Ayrıca DGS sınavında başarılı olanlar ilgili programa yakın, 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını kazanabilirler.

 

Eğitim Olanakları 

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünde eğitim alan öğrenciler tıbbi görüntüleme cihazlarını kullanmaya hazırlandığı kadar, birlikte çalışacakları sağlık personelleriyle temel düzeyde aynı dili konuşabilecekleri bilgi düzeyine hazırlanmayı ve yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Bu nedenle öğrenciler Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde kullanılan cihazların teorik özelliklerini öğrenip, cihaz başında uygulamalı eğitim olarak geniş bir staj yapabilme olanağı sağlanmaktadır. İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonla çalışan bu cihazların kullanımı sırasında hem kendi güvenliklerini hem de hastaların güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla radyasyon güvenliği ve radyasyon korunması konusu da eğitimde büyük yer tutmaktadır. UKÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. 

 

Kariyer Alanları 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte ‘Sağlık Teknikeri’ (Radyoloji Teknikeri) ünvanı verilir. Mezunların çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Muayenehanelerde hekim tarafından belirlenen şekilde film çekebilir, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı tomografi, Magnetik Rezonans, Mammografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında devlet, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve görüntüleme merkezlerinde çalışabilirler. Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak, açılan hastane ve özel görüntüleme merkezi sayısı da artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmakta ve bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: aulutekin@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 21-11-2018