• UKÜ Online

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Program Hakkında

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları, sürekli gelişen bir sektör olan sağlık sektöründe özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme görevlerini yerine getirirler.Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.

 

Eğitim Olanakları 

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Bu alanda eğitim alacak öğrencilerimiz için eğitim süresi 2 yıl olup, 4 dönemlik müfredat oluşturulmuştur. Eğitimimizin ilk üç döneminde öğrencilerimize teorik bilgiler aktarılarak son dönemlerinde sadece uygulama dersi müfredatlarına yerleştirilmiştir. Öğrencilerimiz için oluşturulan müfredatta teorik bilgiler ile donanımları tam kapsamlı olarak sağlanıp, uygulamaya çıkacak öğrencilerimizin sahada en iyi şekilde uygulama yapabilecek kapasiteye ulaşmalarını hedefleyerek müfredatları oluşturulmuştur.Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, , yazışma ve dosyalama teknikleri, klavye teknikleri programın başlıca derslerindendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, ofis program uygulamaları, ilk ve acil yardım ve hastane ve sağlık kurumları yönetimi gibi dersler de verilmektedir. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı ve mesleki uygulama dersleri öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

 

Kariyer Alanları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir.Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır.Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: cenkd@ciu.edu.tr 

Son güncelleme: 21-11-2018