• UKÜ Online

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okumak istiyorum çünkü…

Sağlık hizmetlerinde hasta kayıtlarının, sevklerinin yapılmasında hasta ile ilgili arşivlerinin tutulmasında eğitimli kişilere büyük ihtiyaç olduğunu ve bu hizmeti en etkin şekilde verecek meslek grubunun tıbbi dokümantasyon olduğu bilinciyle bu eğitimi almak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programımız, tıp ve sağlık bilimlerinin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve bu bilgilerden yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunulması konularında bilgi ve beceri sahibi bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle programımız; sekreterlik teknikleri, hastane bilgi yönetim sistemleri, bilgisayar ve klavye bilgisi, halkla ilişkiler, tıbbi dokümantasyon gibi temel derslerin yanı sıra temel anatomi, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi ve biyoistatistik gibi tıbbi dersleri de içermektedir. Bununla birlikte, programımızın içeriği; hastane arşivlerinin mimari yapıları, raf düzeni, dosyalama usulleri, indeksleme usulleri, depolama usulleri, arşiv malzemesinin zararlılara karşı korunması, arşiv bütçesinin hazırlanması, hastanelerde bulunması gereken tıbbi kayıt komisyonlarının sekreterya hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konularında da teorik ve pratik çalışmalarını da içermektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programımızdan başarı ile mezun olan öğrencilerimiz ‘Tıbbi sekreter’ ünvanı sahibi olarak, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra, özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Büro yönetimi ve sekreterlik programı mezunlarının kamuda sağlık kuruluşlarına atamaları yapılmadığı için bu alanda önemli derecede istihdam sorunu yaşanmaktadır. Son yıllarda artan özel hastane sayısı da eklenince bölümün değeri artmaktadır. Sağlık sektöründeki gelişmeler göz önüne alındığında, bu programın mezunları gün geçtikçe aranan eleman olma özelliğini koruyacaktır. Ayrıca, program mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Büro Yönetimi Öğretmenliği” ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programına geçiş yaparak mesleklerinde bir adım daha ilerleme olanaklarına sahip olabilirler.

Kısaca Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Bu programın amacı tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ön lisans eğitimi veren yüksek okullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslarası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlerini yapan, bunun yanında idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapabilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Araştırma ve Uygulamalar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, her programında olduğu gibi “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programında da hem akademik hem de sektöre özel araştırmalar açısından teori dersleri ile birlikte uygulama derslerinde elde edilen kazanımların, mezun olacak öğrencilerimizin sağlık sektöründe tercih edilecek eleman olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz, sağlık sektöründe ilgili alanlarda yapılan konferans ve seminerler ile birlikte yaz aylarında staj yapma şansına da sahip olmaktadırlar.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Cem DİKMEN, Öğretim üyesi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik hızla gelişen sektörlerden biri olan sağlık alanında oldukça etkili bir rol oynayan tıbbi sekreterlerin yetiştirildiği bir bölümdür. Günümüzde ve gelecek yıllarda istihdam açısından oldukça popüler olacak bu mesleğin üyeleri olmanız için sizleri bekliyoruz.

Aykut BENİCE, Bölüm Öğrencisi

Günümüzde sağlık alanında kaliteli, kalifiye ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle UKÜ’de Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüni okumayı tercih ettim. Konusunda uzman hocalarım sayesinde her geçen gün sağlık alanında gerekli olan bilgi ve beceriye sahip oluyorum.