• UKÜ Online

İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO)

Program Hakkında 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği programı, günümüzün şartlarına uygun, çağdaş eğitim metodlarıyla desteklenmekte ve öğrencilerinin mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde mezun olmalarını sağlamaktadır. Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun ihtiyacı olan " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir. Çalışma ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip, çalışma ve iş sağlığı güvenliği kanunları ve tüzüklerin kurallarına uygun gereğini yapma ve ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye tekniğini kavramış meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlanmaktadır. Dönem içi uygulamalarla deneyimli öğretim elemanları ile birlikte uygulamaya çıkma ve öğrenim çıktılarını uygulamalarda pekiştirme olanakları bulunmaktadır. Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır. Meslekte deneyimli öğretim elemanlarının bünyesinde eğitim alan ve güncel bilgileri takip eden ve gelişen eğitim kadrosu ile gelişmeye ve büyümeye devam eden bölümlerimizdendir. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı mezunları işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alarak, iş ve işçi güvenliğini koruyacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır.

 

Kariyer Alanları 

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerde çalışacak personel (İş Güvenliği Uzmanı ve Teknik Eleman olarak) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, düzenlediği işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile A, B,C kategorilerinde sertifika alabilmekte ve sertifika sahipleri işletmelerin tehlike sınıfına göre tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde görev alabilmektedirler. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

 

 İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: heryaman@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 15-04-2019