• UKÜ Online

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği okumak istiyorum çünkü…

İş sağlığı ve güvenliği dünyada ve ülkemizde en önemli konular arasında yer almaktadır. Dünyada her gün birçok işçi iş kazası geçirerek, hayatını kaybetmektedir. İş kazası geçirip hayatta kalan işçilerin büyük bölümü ise iş göremez hale gelmekte ve ailelerinin geçimlerini sağlayamamaktadırlar. Yapılan çalışmalar iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebileceğini göstermektedir. Bu da iş yerlerinde tehlike kaynaklarının belirlenip, oluşabilecek riskler kontrol altına alınabilirse, olabilecek kazalar azaltılmış ve tehlikeli ortamlar ortadan kaldırılabileceğini gösteriyor. Ben de işletmelerde görev alarak iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmek, çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırmak ve zararları en aza indirmek için çalışmak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programının eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi 2 yıldır. İş Sağlığı ve Güvenliği programında öğrenciler eğitimlerinin ilk yılında temel bilimlerinin yanı sıra meslekleri ile ilgili teorik bilgileri, ikinci yılında ise ağırlıklı olarak bu bilgilerin uygulama derslerini alacaklar.Ayrıca Temel derslerin dışında; Risk Etmenleri, İş Hijyeni, İşçi Sağlığı ve Beslenme, Kimyasallar ve Tehlikeleri, Yangından Korunma Yöntemleri, İş Güvenliği Mevzuatı,  İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar, İş Güvenlik Hukuku ile ilgili dersler yer almaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Günümüzde işçi sağlığı ve iş güvenliğine verilen önem artmıştır. İşçilerin güvenli bir çalışma ortamı oluşturma ihtiyacı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.  Böylelikle tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güveliği uzman bulundurma zorunluluğu olacağından mezunlarımızın istihdam sahası daha da gelişecektir. Programımızın mezunlarımıza kazandırdığı bir diğer avantaj ise; 2 yıllık bir programdan mezun olunmasına rağmen beyaz yakalı personel olarak istihdam olabilme imkânıdır.

Kısaca İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, ilgili kanun gereği tüm çalışma alanlarında uygulanması zorunlu olan faaliyetlerdir. İş Sağlığı ve Güvenliği programı, uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara eleman yetiştirmek amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Program mezunları ara eleman olmanın dışında ilgili kurslara gidip Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavdan yeterli puanları aldıkları takdirde “İş Güvenliği Uzmanı” da olabilecek. Böylece bu unvanın verdiği imkânlar ile iş bulma şanslarını önemli derecede artmış olacak.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerin uygulama olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği toplam kalite yönetmenliği ile ilgili konular üzerinde çalışma yapmaları için çeşitli iş yerlerinde araştırma ve uygulama yapmaları sağlanacaktır.

Kısa sözler...

Ögr. Gör. Kamil Biçer (İş Sağlığı ve Güvenliği Program Sorumlusu)

Programımız, deneyimli ve uzman öğretim elemanları kadrosu ve gelişmiş laboratuvar imkânlarıyla, içinde bulunduğumuz bilgi çağının gelişmesine katkı sağlamak yönünde, iş sağlığı ve güvenliği tüm işyerlerinde çalışabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, mesleki etik kurallara uygun davranan, bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri iş güvenliği uzmanı yetiştirmektedir.

Gizem Nur Varişli (İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğrencisi)

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği programı okuyorum çünkü tehlikeleri belirleyip, riskleri değerlendirmek, kontrol altına almak, bertaraf etmek ve İş Güvenliği alanında güncel ve çağdaş teknolojilerin bilinci ile topluma yararlı olmak istiyorum.