• UKÜ Online

Optisyenlik

Program Hakkında

Programın Amacı, göz hastalıkları uzmanı hekimler tarafından verilen reçetelerde belirtilen numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini hastaya sunan, standartlara uygun olarak gözlük montajı yapan, onaran, tespitini sağlayan ve kişinin kullanımına uygun hale getiren sağlık elemanı yetiştirmektir Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamaları sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşur. Optisyenlik önlisans programından mezun olan öğrenciler ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Optisyenlik Programı bünyesinde yer alan sağlam kadromuzun verdiği teorik ve uygulamalı eğitimle bu programda yer alan öğrenciler; hekimin yazdığı reçeteyi okuyarak hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik eder; pupillametre ve kişisel ölçüm teknikleri ile hastanın pupilla ( iki göz bebeği arası ) mesafesini ölçülerek görme odağını belirler; fokometre ile camın odağını tespit eder; yaptıkları ölçümler sonucu hazırladıkları camı, uygun çerçeveye montajı için manuel veya otomatik cam kesme makinalarında camı istenilen ölçülere getirir ve montajını yapar. Kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim ederler.  İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren dönemlerden oluşur. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kariyer Alanları

Optisyenler göz hekimi tarafından görme belirlenmiş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının ortadan kaldırılması veya azaltılması için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir. Programı bitiren öğrencilere Optisyenlik ön lisans diploması ve “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenlik programı mezunları, özel sektörde optisyenlik kurumlarında sorumlu müdür olarak çalışabileceği gibi bireysel çalışma imkanından faydalanarak kendi iş yerlerini açabilirler. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla anlaşma yapma ve anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur.Özel ve kamu kurumlarında optisyenlere  önemli düzeyde gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma fırsatları yüksektir. 

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: fgokdogan@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 11-07-2018