• UKÜ Online

Odyometri

Program Hakkında

Odyometri programının amacı, işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu eğitim, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin sözel iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları farkedebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır. Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlanmaktadır. Dönem içi uygulamalarla deneyimli öğretim elemanları ile birlikte uygulamaya çıkma ve öğrenim çıktılarını uygulamalarda pekiştirme olanakları bulunmaktadır. Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır. Meslekte deneyimli öğretim elemanlarının bünyesinde eğitim alan ve güncel bilgileri takip eden ve gelişen eğitim kadrosu ile gelişmeye ve büyümeye devam eden bölümlerimizdendir. Odyometri Önlisans Programı mezunları çalışacakları hastane veya işitme merkezlerinde işitme kaybı veya sorunu yaşayan hastalara gereken yardımı sağlayacak düzeyde bilgi ve yeterliliğe sahip olacaklardır.

 

Kariyer Alanları

Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde, işitme engelliler okullarında çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okul çağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur. İşitme cihazı ve koklear implant firmaları teknik eleman olarak yasal zorunluluk gereği odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiye’de yaygın şube ağı kurma çabası verdikleri düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: bsahin@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 11-07-2018