• UKÜ Online

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım okumak istiyorum çünkü…. 

Acil durumlarda yaralı ve hastaların hayatını kurtarmak amacı ile ilk ve acil yardım hizmetlerini verebilecek eğitimden geçmiş profesyonel insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bu hizmeti en etkin bir şekilde verebilecek olan kişinin İlk ve Acil Yardım Teknikeri olduğunu bildiğimden dolayı İlk ve Acil Yardım önlisans programını okumak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Bu programın amacı bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirleyen, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli sağlık çalışanları yetiştirmektir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak "İlk ve acil yardım teknikeri" unvanını alırlar ve hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. İlk ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “İlk ve acil yardım teknikerlerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. İlk ve acil yardım teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Sağlık Eğitimi, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.Mezun olan öğrenciler “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilmektedirler.

Kısaca İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve acil yardım teknikerliği eğitimi ön lisans düzeyinde 2 (iki) yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Son yarıyılda yıl içi stajı vardır. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda altışar haftalık yaz stajı vardır. Stajlar hastane ve sağlık kurumlarında yapılır. Yıl  içi stajlarının hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastaneler) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar. İlk ve acil yardım teknikerliği programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Öğrenciler ilk üç yarıyılda beden eğitimi ve vücut geliştirme, acil hasta bakımı, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, ambulans servisi eğitimi gibi dersleri teorik ve pratik olarak alırlar. Ayrıca davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji gibi derslerle genel kültür derslerini alırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrenciler  2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastane acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında  yapmaktadırlar. 4. yarıyılda yani son dönemde yıl içi stajı yaparlar ve sadece beden eğitimi ve vücut geliştirme ile yabancı dil derslerini alırlar. Ayrıca bölüm mezunu herkes mutlaka sürücü belgesi almak zorundadır. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerin, Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uygun aşağıda belirtilen yeterliliklere sahip olarak mezun olmaları hedeflenmektedir;

 • Sağlık sistemini tanımak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Liderlik yapabilmek
 • Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) durumlarda acil bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıyı değerlendirmek
 • Yaşam desteği sağlamak
 • Acil hastalıklarda acil bakım uygulamak
 • Travmalarda acil bakım uygulamak
 • Çevresel acillerde bakım uygulamak
 • Hasta veya yaralıya tedavi uygulamak
 • Hasta veya yaralının ihtiyaçlarını karşılamak
 • Hasta ve yaralı naklini sağlamak
 • Afetlerde acil bakım uygulamak
 • İnsan vücudunu yapısal ve fonksiyonel olarak değerlendirebilmek
 • Ambulans kullanmak
 • Spor yapmak
 • Yangınla mücadele etmek
 • Suda kurtarma yapabilmek

Kısa Sözler...

Dr. Bilge SULTAN (İlk ve acil yardım program sorumlusu)

Hayat kurtarmak, kendimiz  ve çevremiz için yerine getirmemiz gereken ödevimizdir. Bu görevi edinmek ve en iyi şekilde yerine getirmek isteyen müstakbel mesteklaşlarımızı bekliyoruz.

Beyzanur KIRAL (İlk ve acil yardım programı öğrencisi)

Bu bölümü seçtim çünkü insanların hayatlarını kurtarmak benim için her şeyden çok daha önemli. Mesela elinize bir mucize doğuyor ve siz buna tanıklık ediyorsunuz . Arrest bir hastayı hayata döndürüyorsunuz onun yaşaması için sebep oluyorsunuz . İnsanların size ihtiyacı var. Bilindiği üzere sağlık sektörünün önü her zaman açık üniversiteyi bitirdiğiniz zaman açıkta kalma ihtimaliniz çok düşük ister özel sektör ister devlet olsun her yerde iş bulabilirsiniz . Hem manevi olarak hem maddi olarak beni tatmin eden bir meslek bu yüzden ilk ve acil yardım okuyorum