• UKÜ Online

Fizyoterapi okumak istiyorum çünkü… 

Teknolojik olarak gelişen çağdaş dünyamız bireylerin, aktivite azlığı nedeniyle kas-iskelet sistemi başta olmak üzere dolaşım, solunum ve tüm yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir. Bu sistemlerin öncelikle korunmasını, eğer fonksiyonu bozulmuşsa iyileştirilmesini ve aktif çalışma ve yaşam faaliyetlerine döndürülmesini amaçlayan Fizyoterapi programlarına yardımcı olmak, bu konuda çalışan Fizyoterapistlerin yönlendirme ve yardımlarıyla mesleki kariyerimi geliştirmek istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Fizyoterapi, uygulamalarının temel prensiplerininde dahil edildiği, Fizyoterapistlerin tedavi uygulamaları sırasında yardımcı olabilecek becerilerin ön plana çıkartıldığı, teorik ve çoğunlukla pratik derslerden oluşmaktadır. İki yıl dört sömestr olarak oluşturulan derslerde Fizyoterapistler eşliğinde klinik uygulamalara ağrlık verilmiş, tedavi sırasında problem tespiti ve çözümlenmesi konusunda temel becerilerin kazandırılması planlanmıştır.

Kariyer olanakları nelerdir? 

İki yıllık önlisans programının tamamlanması sonucu Fizyoterapist Yardımcısı ünvanı ile Resmi ve Özel Sağlık kuruluşlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde Fizyoterapistlere yardımcı olarak görev yapacaklardır. İsteyen mezunlarımız, ÖSYM’ nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduklar takdirde Lisans tamamlama olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri’nde kariyerlerine devam edebileceklerdir. Fizyoterapi alanında artan eğitimli sağlık personeli açığı, dünya ölçeğindeki gibi gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fizyoterapi Bölümündeki mevcut modern laboratuvar ve uygulama alanları olanaklarını, bu konudaki deneyimli Öğretim Elemanları ile kaliteli personel ihtiyacını gidermede aktif rol oynamayı amaçlamaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Önlisans programımız Fizyoterapi programının araştırma ve klinik çalışmalarına entegre edilerek, bölgemizde ve Türkiye’de sağlık kurumlarına sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu hizmetlerde öğrencilerinin problem çözme yetenekleri geliştirilecek, gelişmiş ülkelerdeki örnekleri ayarında standartlar kazandırılacaktır.

Kısa Sözler …

Yrd. Doç. Dr. Yücel YILDIRIM, Öğretim Üyesi

Sağlık programlarında eğitimin almanın temel unsuru insanı sevmek ve kaliteli yaşamı etkileyen hastalıklarından kurtulmalarını sağlamaya yardımcı olmaktır. Çağımızda Fizyoterapistler tarafından gün geçtikçe yenilenen ve geliştirilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları, kendi içinde özel ilgi alanlarına ayrılmakta aynı zamanda yardımcı personelinede ihtiyacı arttırmaktadır. Bu nedenle Fizyoterapist Yardımcısı ihtiyacının artarak devam edeceği kanısındayım.

Büşra BİLGİN, Bölüm Öğrencisi

İki yıllık olan bölümümde , Fizyoterapi uygulamalarında gerekli teorik ve pratik bilgileri, konusunda uzmanlaşmış Fizyoterapist Öğretim elemanları tarafından öğreniyorum. Bunun yanısıra üniversitemizdeki Fizyoterapi laboratuvarlarında öğrenmiş olduğum teorik bilgileri pratik yapma şansını da elde ettiğim için kendimi şanlı hissediyorum.