• UKÜ Online

Eczane Hizmetleri

Program Hakkında

Eczane Hizmetleri programı önlisans derecesine sahip teknikerlerin yetiştirilmesini hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır.Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olur ve bu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanır. Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojilerin kullanımını bilir. Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilme bilincine sahip olur.Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıtlarını tutar, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilir, böylece akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilediğinin bilincindedir. Ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulan ve multidisipliner çalışmaları zorunlu kılan Eczane Hizmetleri Programı, toplum insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için tasarlanmıştır.

 

Eğitim Olanakları

Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar. Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar.Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur.

 

Kariyer Alanları

Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerinde ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler. Kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb,çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir. Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır ve mesleklerindeki güncel bilgileri yakından takip ederek kendilerini geliştirirler.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: oozdemir@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 11-07-2018