• UKÜ Online

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri okumak istiyorum çünkü…

KKTC ve Türkiye’de verilen eczane hizmetlerinde yıllardır çekirdekten yetişen kalfalarla günümüzde hizmetleri yürütmenin mümkün olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Şimdi bizler bu bilimsel eğitimi alarak gerek eczanede gerekse ilaç sanayisinde hizmet kalitemizi gösteren teknikerler olmak istiyoruz.

Eğitimin İçeriği

Dört yarıyıldan oluşan ön lisans programı teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Önlisans programımızda öğrencilerimiz özellikle eczanede eczacının gözetiminde reçete yapılması ve laboratuvar hizmetlerini aldıkları bilimsel eğitim ile en iyi düzeyde yapma olanaklarına kavuşacaklardır. Programımız eczane mevzuatı hakkındaki öğretileri ile de çalışma hayatına hazır olmalarını hedeflemektedir. Özellikle Türkiyede eczanede reçete  yapılması açısından online uygulamaların pratiği yaptırılarak öğrencilerin eczanede çalışma döneminde hazır olmaları sağlanmaktadır.Böylece KKTC de olası uygulama için deneyim kazandırılmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir ?

Programımızın temel amacı artan nüfus karşısında gerek KKTC’deki gerekse Türkiye deki eczanelerin eczacı teknikerliği ihtiyacını karşılamaktır. Günümüzde eczanelerin gerek hastalarına sunduğu hizmet kalitesi gerekse ilaç ve ilaç dışı artan ürün portföyünün artışı, eczacının bu hizmeti yürütme konusunda en uygun yardımcısının bizim programımızdan yetişenler olacağı açıktır. Programımızdan mezun olan teknikerler Türkiye de yaygın eczane ağında görev alabilecekleri gibi gelişmiş ilaç sanayisinin üretim tesislerinde de çalışabilecek yetilere sahip olacaktır.

Kısaca Eczane Hizmetleri Programı

Önlisans programımızda öğrencilerimizi özellikle eczane ve ilaç sanayisinde çalışma alanına hizmet verme amacına yönelik eğitim öğretime tabi tutulmaktadır. Programımız deneyimli öğretim kadrosu tarafından bu eğitim üst düzeyde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz programda görevli öğretim elemanları tarafından yakından izlenerek eksikliklerini giderme konusunda birebir destek alacaklardır.

Araştırma ve Uygulamalar

Programımızda görev alan öğretim üyelerinin araştırma potansiyelleri öğrencilerimize yansımaktadır. Bu edinimler öğrencilerimizin gerek eczanedeki gerekse ilaç üretim tesislerinde gerçekleşecek staj çalışmalarına yansıyacak ve tecrübeli birer eleman olmaları sağlanacaktır.

Kısa Sözler …

Prof.Dr. Günay SARIYAR, Sağlık Hizmetleri, Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Eczane hizmetlerinde de çağdaş teknolojilerinde yer alması, deneyimli teknikerlere büyük gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır. Eczanelere gittiğimizde bunun önemini görüyoruz. Siz gençlerimizin eczane teknikerliği eğitimi alarak sağlık hizmetine büyük katkınız olacağına inanıyorum.

Gamze TURHAN, Bölüm Öğrencisi

Bu bölümü seçtim çünkü,  gelişmekte olan toplumda, sağlık hizmetlerinin en önemli parçası olan  eczacılık hizmetlerinin büyük rol oynadığının bilincindeyim. Gelişmekte olan sağlık sektöründe hastalıklar ve ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek, sağlık sektörünün bit üyesi ve iyi bir eczacı teknikeri olmak için doğru üniversiteyi seçtiğimi düşünüyorum.