• UKÜ Online

Diyaliz

Program Hakkında

Yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir. Böbrek hastaları için kullanılan diyaliz makinaların hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında çalışacak teknik eleman yetiştirmeyi hedefleyen program üniversitemiz bünyesine katılarak bu alanda en doğru eğitim siz öğrenci adaylarımıza sunulmaktadır. Diyaliz teknikerleri tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında, hastane ve sağlık ocaklarında iş bulma imkanına sahiptirler. Diyaliz tedavisi vücutta birikmiş üre gibi zararlı maddelerin ve aşırı suyun bir membran aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. İlerlemiş böbrek yetmezliğinin tedavisinde kullanılır. Diyaliz tedavisi, bozulmuş böbrek işlevlerinin bir kısmını düzenleyerek yaşamın devam etmesini sağlar. Diyaliz teknikerleri bu tedaviye teknik destek veren elemanlardır. Diyaliz teknikeri; doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir, hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder, makinenin bakımını yapar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar, hastaların diğer sorunlarıyla ilgilenir, diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur.

 

Eğitim Olanakları

Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastalara sağlık hizmeti vermek üzere açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmektir.Bu alanda eğitim alacak öğrencilerimiz için eğitim süresi 2 yıl olup, 4 dönemlik müfredat oluşturulmuştur. Eğitimimizin ilk üç döneminde öğrencilerimize teorik bilgiler aktarılarak son dönemlerinde sadece uygulama dersi müfredatlarına yerleştirilmiştir. Öğrencilerimiz için oluşturulan müfredatta teorik bilgiler ile donanımları tam kapsamlı olarak sağlanıp, uygulamaya çıkacak öğrencilerimizin sahada en iyi şekilde uygulama yapabilecek kapasiteye ulaşmalarını hedefleyerek müfredatları oluşturulmuştur.Diyaliz programında enfeksiyon hastalıkları,temel hastalıklar bilgisi, mikrobiyoloji, farmakoloji gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır. Diyaliz programımızdan mezun olacak öğrencilerimize de “Diyaliz Teknikeri” ünvanı verilerek meslek hayatlarına başarılı adım atacakları eğitim süreçleri tamamlanmış olunacaktır.

 

Kariyer Alanları

Diyaliz programından mezun olan öğrencilere kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ‘Diyaliz Teknikeri’ unvanı verilir. Mezun olan öğrenciler  başta kamu ve özel olmak üzere tüm diyaliz sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda diyaliz teknikeri olarak istihdam edilmektedirler.Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir.​Diyaliz teknikeri resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Ülkemizde hem özel diyaliz üniteleri hem de kamu hastanelerinin ve üniversitelerin diyaliz üniteleri yaygın şekilde hizmet vermektedir. Diyaliz ünitesi bulunan her bölgede görev alabilecekleri imkanlar sağlanmakta bu bağlamda çalışma alanları oldukca geniş kapsamda bulunmaktadır.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: zsifoglu@ciu.edu.tr 

Son güncelleme: 11-07-2018