• UKÜ Online

Çocuk Gelişimi

Program Hakkında

Programın amacı; 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir. Eğitim reformu kapsamında okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde yüze çıkarılması hedeflenmekte, bu hedefe ulaşılırken okul öncesi eğitimin sürdürülmesinde eğitmen yardımcılarına duyulan ihtiyacın kısa vadede katlanarak artacağı öngörülmektedir. Bu bölümle sürekli olarak kendini geliştiren, alanında öncelikle tercih edilen, nitelikli çocuk gelişimcilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrencilerimize; çocukların tüm gelişim alanlarını en iyi şekilde bilmeleri, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek nitelikte olmaları için gerekli eğitimler verilmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Bu programda yer alan öğrenciler; çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular; çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar; çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır; çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir; çocukların gereksinimlerine uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir; Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular; Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur; çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.  İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kariyer Alanları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ön lisans diploması alarak "Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı" unvanını kazanırlar. Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar. Bu alanda özel eğitim görmüş çocuk gelişimi elemanlarına ihtiyaç olması nedeniyle iş bulma fırsatları yüksektir.  Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekir. Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

 

Son güncelleme: 19-07-2018