• UKÜ Online

Anestezi okumak istiyorum çünkü…

Her gün gelişen teknoloji dünyasında, sağlık uygulamalarında da ekip çalışmasının önemi artmıştır. Ameliyathane ortamında sağlık ekibinin önemli bir parçası olmak, hekimin yönlendirmelerine göre anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygulamak, ameliyat boyunca hayati bulguları kontrol ederek sağlık ekibine yardımcı olmak amacıyla bu bölümü okumak istiyorum.

Eğitim İçeriği

Anestezi ön lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, Anestezi teknikerliği konusunda teorik ve uygulamalı mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarının yanı sıra, tıbbi terminoloji, insan vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler edinmiş ve modern anestezi ekipmanları hakkında yetişmiş olacaklardır.

Kariyer olanakları nelerdir?

İki yıllık ön lisans programından mezun olacak öğrenciler anestezi teknikerliği ön lisans diploması almaya hak kazanacaktır. Program mezunları; sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üniteleri’nde hastaların ameliyata hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, reanimasyon kliniğinde ve hasta tedavisinde istihdam edilebilirler. Dünyada ve ülkemizde bugün aranılan ve gelecekte de yoğun şekilde ihtiyaç duyulacak anestezi teknikerliği; kamu ve özel hastaneler, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Kısaca Anestezi Ön lisans Programı

Anestezi programında alacakları eğitimle anestezi teknikerleri; etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması esnasında kullandıkları anestezi bilgisinin yanı sıra tıbbi alanda kullanılan belgeleri iyi tanımaları, sağlık kurumları yönetimi ve hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.

Araştıma ve Uygulamalar

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, her programında olduğu gibi, Anestezi ön lisans programında da yaptığı hem akademik hem de sektöre özel uygulama ve araştırmalarla tecrübeli birer sağlık elaman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kısa Sözler...

Doç.Dr. Kemal BOLAYIR, Program Öğretim Üyesi

Modern anestezi teknolojisi süratle gelişme aşamasındadır. Böylece ağrısız yöntemlerle cerrahların ameliyat yapmaları daha da kolaylaşmış olacaktır.