• UKÜ Online

Ameliyathane Hizmetleri

Program Hakkında

Programın amacı ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistan sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli aynı zamanda multidisipliner şekilde sağlık bilimlerinin diğer alanlarında da pratik ve teorik donanıma sahip yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir. Ameliyathane Hizmetleri Programına tüm öğrenciler sınav puanları gözetilerek başvurabilir ayrıca Meslek Liselerinin acil tıp teknisyenliği, ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği, yaşlı hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler. Programımızdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ”lisans bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

 

Eğitim Olanakları 

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Ameliyathane Hizmetleri Programı bünyesinde yer alan sağlam kadromuzun verdiği eğitim ile bu bölümde yer alan öğrenciler; hastanın ameliyata hazırlık aşamalarını sayar, ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar, cerrahla birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonunu verir, ameliyat ekibini steril giydirir ve cerrahi alan oluşturulmasına yardımcı olur, ameliyat esnasında alınan örneklerin labaratuar incelemesine gönderilmesi konusunda yardımcı olur, ameliyat esnasında kullanılan malzemelerin işlem öncesi ve sonrası sterilizasyon, dezenfeksiyonunu, korunmasını, sayılmasını, düzenlenmesini ve periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlar, kayıt tutarak ilgili yerlere teslim eder, yapılan ameliyata göre hastanın pansumanını uygun şekilde yapar, demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir ve alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir. 

 

Kariyer Alanları

Ameliyathane Teknikerleri, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda tüm hastanelerde yapılan tüm ameliyatlarda cerrahiye yardımcı olarak çalışabilmektedirler. Sağlık alanının gelişimiyle birlikte birçok branşta nitelikli sağlık personeline olan ihtiyaç artmaya başladı. Ameliyat hizmetleri teknikeri de özel hastanelerin çoğalmasıyla birlikte en çok aranan meslekler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ameliyathane Hizmetleri mezunları, ameliyathanelerde etkin bir şekilde rol alırlar. Genellikle tabi oldukları, yani sorumluluğu altında oldukları doktorlar vardır. Bu teknikerler, sorumluluğu altında bulundukları doktorların direktiflerine göre hareket etmek zorundadır. Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkânları yüksektir.  

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: kbolayir@ciu.edu.tr

 

Son güncelleme: 11-07-2018