• UKÜ Online

Ağız ve Diş Sağlığı

Program Hakkında

Programın Amacı, diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk alacak, toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlamaktır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanı olması bağlamında  diş hekimliği alanında teşhis, tedavi ve idari organizasyonlarla ilgili eğitim almış ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı- Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri'' elemanlarının yetiştirilmesidir. Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı´nda başarılı oldukları takdirde, "Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi" gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik ve klinik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı bünyesinde yer alan sağlam kadromuzun verdiği teorik ve uygulamalı eğitimle bu programda yer alan öğrenciler; diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar; hasta muayenesinde hekime yardımcı olur; hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder; klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır; koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı diş hekimi öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Eğitim süreci hem teorik ve hem de pratik uygulamaları içeren bir dönem olacaktır. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

 

Kariyer Alanları

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Diş hekimi ihtiyacına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de artacağı öngörülmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar diş laboratuvarlarında, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde ve diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında görev yapabilir. Devlet ve özel hastanelerde Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerine önemli düzeyde gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma fırsatları yüksektir. 

 

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Çevik Uraz Merkezi, A206

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2251)

Faks: +90 392 671 1139

Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: fgokdogan@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 11-07-2018