• UKÜ Online
Akademik

Müdürümüzden

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu halen Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı, Radyo Televizyon ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Programları ile eğitim faliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulda farklı meslek alanları için okutulan teorik derslerin yanısıra uygulamalı dersler de bulunmaktadır. Söz konusu uygulamalı dersler, gerek ilgili bilgisayar laboratuvarlarında gerekse radyo stüdyosunda sürdürülmektedir. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili lisans programlarına da devam edebilmektedirler. Yüksekokulun amacı; Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı, Radyo Televizyon ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler konularında ön lisans düzeyinde eğitim yapmak; bu alanlarla ilgili sektörde istihdam edilmek üzere yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen ve yüksek düzeyde bilgi, beceri ve yöntem yeteneğine sahip, girişimci meslek elemanları yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulumuzun amacı, ülkemiz iş ve sanayi ile hizmet sektörünün yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer sektörel alanlarda mesleklere yönelik olarak ortaöğretim kurumları sonrası, kendi yeteneklerini tanıyan ve geliştirme arzusu içerisinde olan gençlere, mesleki bilgi ve beceri yönünden bilgiyle donanımlı hale gelmelerini sağlayarak, bilgi ve becerilerini toplumsal iş yaşamına kolaylıkla ve doğru bir biçimde aktarmada, hizmet ve ürünün üretilip tüketilmesi ve sonrası aşamalarında ne şekilde ve nasıl davranması konusunda uygulamaya yönelik özgüveni yüksek, nitelikli meslek elemanları olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Yüksekokulumuz bu anlamda, bilgi ve teknolojinin hızlı bir biçimde ilerleyip geliştiği bir ortamda ulusal ve uluslararası ortamda rekabet edebilecek bir eğitimi siz geçlerimize verebilme gayreti içerisindedir. Eğitim gördüğü alanda, kendini iyi bir şekilde yetiştiren insanın; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda rahat ve çok iyi olanaklara sahip olacağı kaçınılmazdır. Unutulmamalıdır ki, önlisans mezunu öğrenciler gerek büyük eksikliği duyulan ara eleman ihtiyacını kolayca karşılayacak, gerekse mezunlara iş hayatına erken atılmalarını temin edecektir.

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç Dr. Erbuğ ÇELEBİ