• UKÜ Online

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Program Hakkında

Radyo ve Televizyon Programcılığı, gittikçe önem kazanan görsel-işitsel iletişim araçları ve bu araçlarla bağlantılı dallara yayılan akademik temeller üzerine yapılandırılmıştır. Program, 4 yarıyılı kapsayan bir öğretim süresi sonunda radyo ve televizyon programcılığı alanında ön lisans derecesi vermektedir.

Programda, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin hızla değiştiği, yeni vizyon ve imaj teknolojilerinin yeni anlatı ve algılama yetileri gerektirdiği, iletişim alanında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu günümüzde bu radikal dönüşümleri, kavrayabilen, uygulayabilen, hızla değişen iletişim teknolojilerine ve dünyaya adapte olabilecek, yaratıcı, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplumsal sorumluluk ve etik ilkelerin bilincinde bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenim süreleri boyunca, öğrencilerimizin dersler kapsamı içinde ya da ders dışındaki ürünleri desteklenmekte, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilmektedir. 

 

Eğitim Olanakları

Programımızda, konusunda uzman tam-zamanlı öğretim kadrosunun yanı sıra akademik çalışmalar sektörden gelen yarı zamanlı öğretim elemanları ile desteklenmekte ayrıca medya profesyoneller ve alanında tanınmış akademisyenler de konuk edilerek onların öğrencilerimizle ve araştırma-öğretim kadromuzla deneyimlerini paylaşma olanağı da sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyoları ile öğrencilerimize geniş yapım ve yayın olanakları sunmaktadır. Üniversitenin iletişimle ilgili çeşitli akademik birimleri için uygun bir uygulama alanı olan radyo ve televizyon stüdyoları, öğrencilerin yapım ve yayın çalışmalarının her aşamasına ilişkin pratik bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Stüdyolarımızda asistan olarak da çalışabilen öğrenciler, gerek dersler kapsamında, gerekse ders-dışı çalışmalarda stüdyoların uygulama olanaklarında yararlanabilmektedir. 

Ayrıca uygulamalı derslerini pekiştirmek, profesyonel yaşamda deneyimlenmek ve sektörle bağlantı kurabilmek amacıyla öğrencilerimizin, 30 günlük bir staj yapmaları öngörülmüştür. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri de öğrencilerimizin sosyo-kültürel iletişim ve becerilerini geliştirme ortamı yaratmakta; girişimci, yaratıcı ve paylaşımcı yanlarını geliştirebilme olanağı sağlamaktadır. 

 

Kariyer Alanları

Radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, sosyal medya vb. alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi, yerel ekonomik habercilik ve reklamcılık, iletişim kuruluşlarının gelişme ve ihtiyaçlarındaki artış da, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programımızın hem önemli bir gereksinim ve işleve hizmet edeceğini hem de tüm bu alanlarda önemli katkılarda bulunabileceğini göstermektedir. 

Ders ve staj yükümlülüklerini başarıyla yerine getirerek Radyo ve Televizyon Programcılığından mezun olanlar, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, her türlü medya şirketinde ve yapım, yönetim ve tasarım alanlarında metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü ve benzeri olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız lisans programlarına devam edebilmektedirler. 

 

İletişim

Meslek Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A241

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2401)

Faks: +90 392 671 1134

Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: soren@ciu.edu.tr 

Son güncelleme: 02-07-2018