• UKÜ Online

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve TV Programcılığı okumak istiyorum çünkü…

Bu mesleğin, artık yaşamın her alanında olduğuna inanıyorum. Kameranın gerek önünde, gerekse arkasında olmak beni oldukça heyecanladırıyor. Radyo ve televizyona bir dinleyici ve izleyici olarak da çok ilgi duyuyorum. Hedefim, bu ilginin ötesine geçerek, bu alanda kendimi geliştirmek ve bu bölümde edindiğim bilgi ve becerilerle iyi bir kariyer yapmak.

Eğitimin İçeriği

Programda uygulamalı kısımları artırılmış Radyo ve Televizyon Programcılığı yoğunlukta olup lisans düzeyine eş değer içerik ve asgari düzeyde mesleki eğitim verilmektedir. Temel derslerin dışında, gazetecilik alanından da dersler işlenmekte ve öğrenciler, bu alanda da bilgilendirilmektedir. Serbest seçmeli derslerle öğrencilerin sosyal ve iletişim becerileri yönünden kendilerini geliştirmelerine olanak tanınırken, teknik seçmeli dersler ile öğrencilerin kendilerine bir uzmanlık alanı belirlemeleri sağlanmaktadır. Öğrenciler, ilk yılın sonunda 30 gün staj yaparak ve gerçek uygulamalara katılarak profesyonel hayata hazırlanmaktadırlar.

Kariyer olanaklarım nelerdir?

Bölümün temel amacı; radyo ve televizyon yayıncılığının esaslarını aktararak nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve programcılıkla ilgili sorunların çözümünde stüdyo sistemleri bilgisine sahip profesyoneller yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda mesleğe uygulamalı olarak hazırlanan öğrenciler, radyo ve televizyon ile ilgili her alanda kariyer yapabilmektedirler.

Kısaca Radyo ve TV Programcılığı Bölümü

İngilizce olarak yürütülen dersler ile öğrenciler; hem yeni teknolojileri verimli bir biçimde kullanmayı öğrenerek, hem de teorik ve pratik beceriler kazanarak mezun olmaktadırlar. Başarılı öğrenciler, ilgili alandaki lisans bölümlerine devam edebilmektedirler. Bu nedenle, lisans öğrencileri ile aynı dersliklerden, laboratuvarlardan ve ekipmanlardan yararlanmaktadırlar.

Araştırma ve Uygulamalar

Program öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri üniversite radyosu CIU Fm’de ve anlaşmalı radyo ve televizyon kanallarında gerçekleşmektedir. Bu şekilde teorik bilgilerin pekiştirilmesi aktif kurum ve kuruluşlarda gerçek hayatın içinde sağlanmaktadır.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Metin ÇOLAK, Öğretim Üyesi

“Radyo ve televizyon kanallarının sayısı her geçen gün artarken, medyanın gücü artık tartışılamayacak boyuta gelmiştir. Bu sektörde başarılı olabilmek için hem teorik hem de pratik bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Programımız bu prensiple, öğrencilerimizi profesyonel hayata en iyi şekilde hazırlamak üzere planlanmıştır.”

Nadja Kalumbu KASERA, Bölüm Öğrencisi

“Üniversitemde, globalleşen dünyanın gerekliliklerine uygun Radyo ve TV Programcıları yetiştirilmektedir. Aldığım kuramsal ve uygulamalı eğitimle mesleki donanımımı en iyi şekilde oluşturacağıma ve iş dünyasında aranan mezunlar arasına gireceğime inanıyorum.”