• UKÜ Online

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları okumak istiyorum çünkü…

Globalleşen günümüz dünyasında işletmelerin rekabet avantajı kazanabilmeleri için etkili bir muhasebe sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bir ticari işlemin doğru bir şekilde nasıl kaydedilebileceğini,  üretilen bir ürün veya ortaya konulan bir hizmetin maliyetinin nasıl hesaplanacağı, bir işletmenin kredibilitesi ve karlılık durumunun tespiti gibi konuları öğrenerek, çalışacağım işletmelere yön verici olmak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Yoğunlaştırılmış iki yıllık eğitim formatında hazırlanmış program, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik dersler ile Finansal Muhasebe, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Denetim, İşletme, Ekonomi, Para ve Banka, Matematik, İstatistik ve Mali Tablolar ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise hem gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özellikle finansal tablolarının incelenmesi ve denetlenmesi gibi çalışmalar yapılmakta hem de güncel ve çağdaş bilgisayarlı muhasebe programları öğretilerek öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler, ilk yılın sonunda 30 iş günü staj yaparak profesyonel hayata hazırlanmaktadırlar.

Kariyer Olanakları Nelerdir?

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programının misyonu, muhasebe ve denetim alanında hizmet veren muhasebe ve mali müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında öğrencilere muhasebe konusunda ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak teorik ve pratik bilgiler aktarılmaktadır. Bu bilgileri kullanarak öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir. En son teknoloji ile donatılmış çeşitli laboratuvarlarda da öğrencilere muhasebe bilgilerini uygulama fırsatı verilmektedir.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Mehmet AĞA, Öğretim Üyesi

“Günümüzde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizi şanslı görüyorum. En güncel teorik bilgiyi uygulama çalışmaları ile bütünleştiren programımız söz konusu öğrencilerimizi muhasebe alanına en iyi şekilde hazırlayacaktır.”