• UKÜ Online

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Program Hakkında

Globalleşen günümüz dünyasında işletmelerin rekabet avantajı kazanabilmeleri için etkili bir muhasebe sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, öğrencilere muhasebe alanında çalışmak üzere eğitim vermeye odaklanırken günümüzde bu hızlı değişimler, katılımcıların muhasebe ve vergi uygulamalarında tam donanımlı olmasını gerekli kılar. Her sonbahar ve ilkbahar dönemi [yarıyıl] dersleri, öğrencilerin önce bilgisayar programları kullanarak güçlendirdikleri muhasebe temellerini öğrenecekleri sistematik muhasebe bilgisi sunmaya odaklanır. Ayrıca öğrencilerimiz finansal tabloları analiz etmeyi, bir ticari işlemin doğru bir şekilde nasıl kaydedilebileceğini,  üretilen bir ürün veya ortaya konulan bir hizmetin maliyetinin nasıl hesaplanacağı, bir işletmenin kredibilitesi ve kârlılık durumunun tespiti gibi konuları öğrenerek, çalışacağı işletmelerde yön verici olacaklardır.

 

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Uygulamalı derslerde gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim olanağı sağlamaktadır.

 

Kariyer Alanları

Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında muhasebe gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizin diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans bölümlerinde veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme olanağına sahip olacaklardır. Bu progrmadan mezun olan öğrencilerimiz Bilgisayar Destekli Muhasebe Programına dikey geçiş yaptıkları takdirde bu programın ilk iki yıllık derslerinden muaf olup üçüncü yıldaki dersleri tamamladıktan sonra lisans derecesine sahip olabileceklerdir. 

 

İletişim

Meslek Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A241

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2401)

Faks: +90 392 671 1134

Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: maga@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 02-07-2018