• UKÜ Online
Akademik

You are here

Mimari Restorasyon

Restorasyon Ön Lisans programının amacı, tarihi dokuyu ve mirası koruma ile ilgili çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek ve 3 boyutlu görselleştirme ve bilgisayar kullanımı konusunda uzmanlaşma sağlamaktır. Bunun yanı sıra kültürel mirasın korunarak ve onarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasında rol alacak nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir. Programın vizyonu başarılı, güvenilir, kültürel miras konusunda duyarlı, mesleki etik ve ahlâk değerlerini gözeten “restoratör”ler yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği

Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı’nın kendine özgü eğitim müfredatından dolayı diğer programlarda yürütülen eğitim müfredatı ile bağlantısı olmamakla birlikte, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile işbirlikleri olacaktır. İşbirliği; ortak stüdyo yürütülmesi, ortak çalıştay ve seminerler düzenlenmesi şekline yapılacaktır. Mimarlık Bölümü’nün yerel yönetimlerle olan işbirlikleri Mimari Restorasyon Ön Lisans programını da içerecek şekilde genişletilecektir.

Programın Kazandırdıkları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı’nda verilecek eğitim diğer ulusal ve uluslararası Yüksek Öğretim kurumları ile benzerlik göstermektedir. Bölümümüzü diğer Yüksek Öğretim kurumlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi programda ihtiyaç duyulan tüm laboratuvarların mevcut olması ve öğrencilere pratik yapma imkânının sunulmasıdır. Ayrıca, öğrencilerimizin uluslararası platformda rekabet avantajlarını artırabilecekleri yabancı dil dersleri de müfredatlarında yer almaktadır.

Kariyer Olanakları

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Mimari Restorasyon Teknikeri unvanı alan program mezunları, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm mimarlık / restorasyon hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilebilir. Mimari restorasyon alanında hem ulusal hem de uluslararası birçok projenin gerçekleşmekte olduğu ülkemizde, bu proje ekiplerinde iş bulma imkânları oldukça yüksektir. Mezunlar ayrıca, mimari restorasyon hizmeti veren kamu kuruluşları veya özel ofislerde de “Mimari Restorasyon Teknikeri” olarak görev alabilirler.