• UKÜ Online

Mimari Restorasyon

Program Hakkında

Mimari Restorasyon Ön Lisans Programının amacı, tarihi dokuyu ve mirası koruma ile ilgili çözüm üretme tekniklerini geliştirmek ve 3 boyutlu görselleştirme ve bilgisayar kullanımı konusunda uzmanlaşma sağlamaktır. Bunun yanı sıra kültürel mirasın korunarak ve onarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasında rol alacak nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir. Programın vizyonu başarılı, güvenilir, kültürel miras konusunda duyarlı, mesleki etik ve ahlâk değerlerini gözeten restoratörler yetiştirmektir.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans programında verilecek eğitim diğer ulusal ve uluslararası Yüksek Öğretim kurumlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ile işbirlikliği içinde olmasıdır. . Mimarlık Bölümünün yerel yönetimlerle olan işbirlikleri Mimari Restorasyon Ön Lisans Programını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Böylece, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası Mimari Restorasyon alanındaki rekabet avantajlarını artırabilecekleri ortamlar sunulmaktadır.

 

Eğitim Olanakları

İki yıllık eğitime dayanan Mimari Restorasyon Programında dersler teori, uygulama ve proje esasları doğrultusunda kurgulanmıştır.  Tek yapı ölçeğindeki tarihi bir yapıdan, kent ölçeğindeki yapı gruplarına kadar korumanın nasıl gerçekleştirileceği, bu yapıların gelecek nesillere aktarılırken kazandırılacak olan yeni işlevleri, tarihsel dönemlerle çağdaş dönemlerin ve malzemelerin bir araya gelişlerindeki deneyimler  bu bölümde öğrenilecek olan konular arasında yer almaktadır.

Geleneksel yapı elemanları, ince yapı ve yapı malzemeleri ders grubu ile mevcut yapılar hakkında bilgi verilmektedir.  Restorasyon ve koruma ders grubu ile mevcut yapıyı iyileştirme konularında öğrencilerin bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Rölöve proje dersleri ise bu teorik ve uygulamalı derslerde edilinilen bilgileri bir bütün olarak projeye aktarma becerisi kazandırmaktadır. Mesleki derslerin yanı sıra mimarlık tarihi ve alan seçmeli dersler ile öğrencilerin kültürel birikimleri zenginleştirilmektedir.  Öğrenciler, zorunlu staj ile profesyonel yaşam deneyimi kazanarak mezuniyete hazırlanmaktadır.

 

Kariyer Olanakları

Mimari restorasyon geçmişle gelecek arasında bağ kuran; tarihin, kültürün, özellikle de mimari özelliği bağlamında önemli bir değere sahip olan geleneksel yapıların korunmasını sağlayan bir meslek dalıdır.  Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Mimari Restorasyon Teknikeri unvanı alan program mezunları, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm mimarlık/restorasyon hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilebilir. Mimari restorasyon alanında hem ulusal hem de uluslararası birçok projenin gerçekleşmekte olduğu ülkemizde, bu proje ekiplerinde iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Tarihi yapıların korunması ve yaşatılması konusunda gerekli öğrenimi tamamlamış olduklarından, mezunlar ayrıca, mimari restorasyon hizmeti veren kamu kuruluşları veya özel ofislerde de “Mimari Restorasyon Teknikeri” olarak görev alabilirler.

 

İletişim

Meslek Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A241

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2401)

Faks: +90 392 671 1134

Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: aozturk@ciu.edu.tr   

Son güncelleme: 02-07-2018