• UKÜ Online
Akademik

You are here

İç Mekan Tasarımı

İç Mekan Tasarımı Ön Lisans programının amacı, iç mekân tasarım süreci bağlamında öğrencileri, bireyin yaşam kalitesini yükseltecek, sosyal çevrenin verimliliğini arttıracak, kamunun sağlık, güvenlik ve refahını koruyacak alanlar yaratmaya özendirmek, böylelikle mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlar İç Mekan Tasarımı Ön Lisans sahibi (İç Mekan Tasarımı Teknisyeni) ünvanı alacaklardır.

Eğitimin İçeriği
Eğitim müfredatı, ilgili teknik, sosyal ve ekonomik problemleri kapsayan bir anlayış, beğeni ortaya çıkarmaya ilişkindir. Gerekli bilgi aktarımı kurumsal derslerde sağlanmakta, stüdyo çalışmaları da, tasarım sürecinin ana faktörü olan yaratıcılığın gelişimine yardımcı olmaktadır. Ayrıca yaz stajı ile öğrencinin piyasadaki uygulamalardan da öğrenmesi sağlanmıştır.

Programın Kazandırdıkları

Lisans eğitimi süresince öğrencilerin uygulamada başarılı olabilecek bilgi ve deneyimi elde etmesi hedeflenmiştir. Müfredat, öğrencilere iyi bir eğitim vermek için sanatı, teknik ve bilimsel çalışmalar ile bütünleştirmiştir. Eğitim süresince öğrencilerin teknik yeterliliği sağlanırken aynı zamanda kullanıcının fiziksel ve duygusal gereksinimlerini de karşılamak üzere, öğrenciye, konfor koşullarına ve estetik değerlere ilişkin bilgiler de kazandırılmaktadır.

Kariyer Olanakları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Ön Lisans programından mezun olanlar bir iç mimarlık-mimarlık firmasında çalışabilirler; iç mekân aydınlatma, mobilya, sergi mekânı tasarımı, TV stüdyosu, film seti tasarımı alanlarında çalışabilirler. Eski yapıların tadilat ve yenilenmesi, restorasyonu projelerinde de görev alabilirler. Showroomlar, fuar sergileri, mesleki pazarlar sahne tasarımı, mobilya tasarımı gibi alanlar da İç Mekan Tasarımı Ön Lisans mezunlarının çalışabilecekleri alanlardır.