• UKÜ Online

İç Mekan Tasarımı

Program Hakkında

İç Mekân Tasarımı Ön Lisans Programının başlıca hedefleri, kullanışlılık, estetik olma özelliği ve teknolojiyi bütünleştirerek toplumun kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte uzman; teknik ve sanat alanlarında disiplinler arası iş birliği kurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, etik değerlerine bağlı mekân tasarımı üzerine bilgi sahibi ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. Bunlara ek olarak, iç mekân tasarım süreci bağlamında öğrencileri, bireyin yaşam kalitesini yükseltecek, sosyal çevrenin verimliliğini arttıracak, kamunun sağlık, güvenlik ve refahını koruyacak alanlar yaratmaya özendirmek, böylelikle mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı yetiştirmek, İç Mekân Tasarımı Ön Lisans programının hedefleri arasındadır. İki yıllık olan programın eğitim dili Türkçe’dir.

 

Eğitim Olanakları

İki yıllık eğitim süresince öğrencilere iyi bir eğitim vermek için sanat; teknik ve bilimsel çalışmalar ile bütünleştirilmiştir. Eğitim süresince öğrencilerin teknik yeterliliği sağlanırken aynı zamanda kullanıcının fiziksel ve duygusal gereksinimlerini de karşılamak üzere, konfor koşullarına ve estetik değerlere ilişkin bilgiler de kazandırılmaktadır. Bunları gerçekleştirebilmek amacıyla sınıf ve stüdyolara ek olarak toplam 5 tane atölye bulunmaktadır. Bunlar; Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Malzeme Atölyesi, Serigrafi Atölyesi, 3 Boyutlu Baskılama ve Tarama Stüdyosudur. Fakültede bulunan giriş holü ve koridorlar sergi mekânları olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında UKÜ Kütüphane binasının giriş galerisi de sergi mekânı olarak kullanılmaktadır. İç Mekân Tasarımı Programı ile ilişkili olarak UKÜ Kütüphanesinde 3899 adet yayın mevcuttur.

 

Kariyer Alanları

İç Mekân Tasarımı Ön Lisans Programından mezun olan bireyler, bir iç mimarlık-mimarlık firmasında; iç mekân aydınlatma, mobilya, sergi mekânı tasarımı, TV stüdyosu, film seti tasarımı alanlarında çalışabilirler. Eski yapıların tadilat ve yenilenmesi, restorasyonu projelerinde de görev alabilirler. Showroomlar, fuar sergileri, mesleki pazarlar, sahne tasarımı, mobilya tasarımı gibi alanlar da İç Mekân Tasarımı Ön Lisans mezunlarının çalışabilecekleri alanlardır. Sektöre ara eleman yetiştiriyor olduğu için ülke ekonomisine olumlu katkılar yapacak olan bu bölüm, meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından olumlu bir yapı sergilemektedir. Bunun yanında İç Mekân Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler, 4 yıllık, iç mimarlık gibi bir bölümde akademik olarak ilerleyebilme olanağından da yararlanabilmektedir. 

 

İletişim

Meslek Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A241

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2401)

Faks: +90 392 671 1134

Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: pabohorlu@ciu.edu.tr  

Son güncelleme: 02-07-2018