• UKÜ Online

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Program Hakkında 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bir iletişim mesleği olma özelliği ile kamu veya özel sektör ile bireyler arası verimli ve etkili iletişim kurabilecek, değişen iş dünyasının iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek, insan merkezli ve uzun süreli ilişkiler kurabilecek, bu ilişkileri en iyi şekilde yönetebilecek ve de geliştirebilecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrencilerimiz, hem kuramsal hem de teknik bilgiler içeren dersler almaktır. Uygulamaya dönük dersler sayesinde öğrencilerimiz, gerek kuramsal bilgilerini gerekse bireysel yeti ve becerilerini geliştirebilmektedir. Bölümümüzde zorunlu olan ve 30 iş gününü kapsayan yaz stajı, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda gerçekleştirilebilmektedir, bu sayede öğrencilerimizin halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğini uygulamada görmesi sağlanmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin iletişim ve kitle iletişimi alanlarında sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, becerilerini ve yeteneklerini yöntem bilgisi ile zenginleştirebilmiş halkla ilişkiler profesyonelleri olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Eğitim Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğrencilerimize eğitim müfredatı dışında eğitimlerine destek niteliğinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzman kişiler davet edilerek sahip oldukları iş tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşma olanağı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Kulübüne üye olabilmekte ve çeşitli etkinlikler düzenleme, farklı reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlama ve diğer iletişim odaklı çalışmalara katılma olanağına sahip olmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerimiz İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı ve UKÜ Radyo ve Televizyon Stüdyosu’nda görev alma olanağı bulabilmekte, böylece halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinde başarılı olmak için büyük önem taşıyan yazma ve görsel anlatım becerilerini geliştirme şansına sahip olabilmektedir. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında doğrudan iş yaşamına katılabildikleri gibi, ilgili alanlarda 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilme olanağına da sahiptir. 

 

Kariyer Alanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız geniş iş olanaklarına sahip olmakla önemli bir avantaja sahiptir. Halkla ilişkiler bir iletişim yönetimi ve iletişim mesleği olması nedeni ile hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşların bünyesinde barındırdıkları iletişim odaklı bölümlerde görev yapma şansına sahip olurlar. Program mezunları halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajansları; Medya kurumları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama bölümleri; sivil toplum örgütleri; siyasal kurum ve kuruluşlar; bankalar; hastaneler ve çeşitli kamu ya da özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca, programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde müşteri temsilcisi, pazarlama uzmanı ve satış danışmanı olarak da çalışabilmektedir.

 

İletişim

Meslek Yüksekokulu

Çevik Uraz Merkezi, A241

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2401)

Faks: +90 392 671 1134

Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta: btaseli@ciu.edu.tr

 

 

Son güncelleme: 02-07-2018