• UKÜ Online

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı okumak istiyorum çünkü…

Günümüz dünyasında, profesyonellere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, yoğunlaştırılmış eğitim sunan iki yıllık meslek yüksekokullarının çok gerekli olduğuna inanıyorum. Bu bölümde okuyarak, hayatımızın her alanına giren ve çağımızın vazgeçilmez bir gerçeği olan bilgisayar ile ilgili bilgi ve becerilerimi artırmak istiyorum. 

Eğitimin İçeriği

İki yıllık eğitim formatında hazırlanmış program, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Uygulamalı kısımları artırılmış bigisayar ve yazılım derslerinde lisans düzeyine eş değer eğitim verilmektedir. Amaç, öğrencinin gerekli bilgi ve becerileri kazanarak iş hayatına atılmasını sağlamaktır. Program kapsamında; veri tabanı yönetimi ve yazılım gibi temel derslerin yanı sıra, serbest ve teknik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler, uygulama ağırlıklı bu programda zorunlu staj yaparak ve profesyonel uygulamalara katılarak mezuniyete hazırlanmaktadırlar.

Kariyer olanakları nelerdir ?

Bölümün temel amacı, günümüzün küreselleşmiş ve sayısallaşmış dünyasındaki işletmelerin ve hizmet sektörünün talep ettiği, ileri düzeyde becerilere sahip teknik insan kaynaklarını yetiştirmektir. Mezunların sadece bilgisayar teknolojileri ile ilgili sektörlerde değil, hemen hemen her sektörde iş bulma ve kariyer olanakları bulunmaktadır. Her sektördeki işletmeler; veri tabanlarını ve yazılımlarını güncellemek ve yeni projeler geliştirmek için donanımlı mezunlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Kısaca Bilgisayar Programcılığı

Araştırma ve Uygulamalar Programda öğrenciler; yeni teknolojileri verimli bir biçimde kullanmayı öğrenirken, teorik bilgiler yanında, uygulama becerileri de kazanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje bazlı öğretim müfredatı, yoğun laboratuvar çalışmaları ve sanayi deneyimine sahip uzman öğretim elemanları öğrencilere gerekli danışmanlığı sağlamaktadır. Başarılı öğrenciler, ilgili alandaki lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Program öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri güncel teknoloji ile donatılmış çeşitli laboratuvarlarda, gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrencilere, teorik bilgilerini uygulama fırsatı da verilmektedir. Laboratuvarlar, ders faaliyetleri ve uygulama çalışmaları dışında, öğrenciler tarafından araştırma amaçlı olarak da kullanılmakta çeşitli projeler üretilmektedir