• UKÜ Online

Müdür’ün Mesajı

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek, bilgi tüketen konumdan bilgi üreten konuma gelebilmek için yabancı dil öğrenmek ön koşul olarak karşımıza çıkar. Yabancı dil öğrenimi sürecinde; hedef dildeki sözcüklerin, bu sözcükleri oluşturan seslerin ve sözcüklerin yan yana gelmesiyle sözcük öbeklerinin ve tümcelerin oluşmasına ilişkin kuralların öğrenilmesi yeterli değildir. Öğrenilen bilgilerin kullanılabilmesi için dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma dil becerilerinin kazanılması gerekir. Bu becerilerin, iletişim kurma amacıyla kullanılması etkili dil öğreniminin gerçekleşmesini sağlar. Yabancı dilin doğal ortamlarda edinilmesi daha kolay olmakta; bir amaç doğrultusunda kullanılması, dil öğreniminin işlevsellik doğrultusunda gerçekleşmesini sağlar.

Okulumuzda yabancı dil öğretimi konusunda teknolojik gelişmelerden de yararlanılmakta, bu amaçla bilgisayar destekli dil öğretimi yapabilmek için bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Bunların yanında, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu üniversitemizdeki çok dilli sınıf ortamları, yabancı dilin doğal olarak öğrenilmesine olanak sağlar.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yabancı dil öğreniminde uygun ortam ve koşulların ne denli önemli olduğunun bilinci içinde çalışmalarımızı sürdürürüz.

 

Prof. Dr. Mehmet A. YAVUZ

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Son güncelleme: 02-02-2018