• UKU Online
Akademik

You are here

İngilizce Hazırlık Okulu

Yoğun İngilizce programı ile İngilizce öğrenimi sağlayan İngilizce Hazırlık Okulunun temel amacı, öğrencilere hedef dilde yeterlilik kazandırmak ve onların eğitim dili İngilizce olan bölümlerde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamaktır.Bu amaç doğrultusunda,okulumuzda çağdaş dil öğretim yöntemleri ve teknikleri ile öğrencilerin birebir iletişim kurabilecekleri ve amaç dili geliştirebilecekleri uygun sınıf ortamı yaratılmıştır. Yabancı dil eğitimi teknoloji laboratuarlarıyla desteklenmektedir. Dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yarayan ve etkileşimli öğrenme ortamı yaratan araçlarla donatılmış bilgisayarlı yabancı dil laboratuarlarımız her öğrenciye bir bilgisayar sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Laboratuarlarımızda öğrenciler alanında uzman kurumlarca hazırlanmış etkileşimli programları kullanmanın yanında bu kurumlara ait web sayfalarını kullanarak gereksinim duydukları herhangi bilgiye de ulaşabilmektedir.

İngilizce Hazırlık Okulunda İngilizce dersleri aşağıda belirtilen düzeylerde kelime bilgisini geliştirme, sözdizimsel olarak doğru cümleler kurabilme, cümleleri uygun şekilde biraraya getirerek söylem oluşturma ve hedef dilde iletişimsel becerileri geliştirme amacıyla verilmektedir.

  1. Başlangıç (Beginner)
  2. Az bilenler (Elementary)
  3. Orta altı (Pre- Intermediate)
  4. Orta (Intermediate)
  5. Orta üstü (Upper- Intermediate)
  6. İleri (Advanced)

 

İngilizce Hazırlık Okulunda, hedef dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak planlanmış ve bu doğrultuda düzeyler belirlenmiştir.