• UKÜ Online

Modern Diller

Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü, eğitim dili İngilizce olan ön lisans ve lisans öğrencilerine bölüm müfredatlarını izleyebilmeleri için dört yıllık eğitimleri boyunca dört dönem zorunlu İngilizce dersi sunar. Küreselleşme yolundaki dünyamızda, yabancı dil bilmenin ivme kazanarak öneminin artmasından ve dünyanın ortak dilinin İngilizce olmasından dolayı uluslararası platformlarda gerek sosyal gerekse bilimsel ve akademik açıdan iletişim kurabilmek için İngilizcenin işlevsel olarak kullanılmasının önemi göz ardı edilemez. Bu anlayış ışığında Modern Diller Bölümünün temel amacı, öğrencilerin akademik okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve gelecekteki iş ortamlarında bu becerilerini kullanarak başarılı olmalarını sağlamasıdır.

Modern Diller Bölümünde öğrenciler; yabancı dil becerilerini geleneksel eğitim yöntemleri yerine öğrenci merkezli anlayışını, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi geliştiren ve destekleyen bir eğitim-öğretim atmosferini benimsemiş öğretim kadrosu yardımıyla kazanırlar. Öğrenciler, kendilerine sunulan ve akademik konuları içeren okuma parçalarını okurken raporlar ve makaleleri analiz ederek okuma stratejilerini geliştirirler. Ayrıca bu derslerde öğrencilerin özet çıkarma, sentez ve analiz yapma ve buna ek olarak rapor yazma ve akademik yazım konusunda da süreç odaklı yazılı anlatım yaklaşımı doğrultusunda gerekli becerileri geliştirmeleri amaçlanır. Öğrenciler süreç odaklı yazılı anlatım yaklaşımını kullanarak bilişsel süreçlerinin tamamını kullanmaları için özendirilirler ve bu süreçte fikirlerini kaleme alabilmeleri için onlara izlemeleri gereken yollar ve teknikler öğretim kadrosunun rehberliğinde öğrencilere gösterilir. Öğrencilere bu rehberlik esnasında dil öğrenimindeki kendi hatalarını keşfetmeleri konusunda da farkındalık yaratma amacı da güdülür.

Öğrenciler, İngilizce derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri kendi bölüm ve alanlarında yapacakları araştırmalar ve yazacakları raporlarda kullanabilmeleri açısından donatılırlar. Bu donanımlar içerisinde öğrencilerin akademik yazılarında başka uzmanların yaptığı araştırmalardan ve yazdıkları akademik ve bilimsel yazılardan alıntı yapabilmeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilerimize rakamsal verileri yorumlayarak analiz yapma yetileri kazandırılır. Bunun yanında öğrencilerimiz alanlarına yönelik verilen sunu başlıklarını değişik kaynaklar kullanarak araştırırlar. İnternet ve diğer kaynak araştırmalarını yaptıktan sonra sunularda önemli rol oynayan görsel araçları da kullanarak etkili birer sunum yaparlar.

Son güncelleme: 02-02-2018