• UKÜ Online

İngilizce Hazırlık Okulu

Yoğun İngilizce programı ile İngilizce öğrenimi sağlayan İngilizce Hazırlık Bölümünün temel amacı, öğrencilere hedef dilde yeterlik kazandırmak ve onların eğitim dili İngilizce olan bölümlerde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlar. Bu amaç doğrultusunda,okulumuzda çağdaş dil öğretim yöntemleri ve teknikleri ile öğrencilerin birebir iletişim kurabilecekleri ve amaç dili geliştirebilecekleri uygun sınıf ortamı yaratılır. Yabancı dil eğitimi teknoloji laboratuvarlarıyla desteklenir. Dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yarayan ve etkileşimli öğrenme ortamı yaratan araçlarla donatılmış bilgisayarlı yabancı dil laboratuvarlarımız her öğrenciye bir bilgisayar sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Laboratuvarlarımızda öğrenciler, alanında uzman kurumlarca hazırlanmış etkileşimli programları kullanmanın yanında bu kurumlara ait web sayfalarını kullanarak gereksinim duydukları herhangi bilgiye de ulaşabilirler.

İngilizce Hazırlık Okulunda İngilizce dersleri aşağıda belirtilen düzeylerde kelime bilgisini geliştirme, sözdizimsel olarak doğru cümleler kurma, cümleleri uygun şekilde bir araya getirerek söylem oluşturma ve hedef dilde iletişimsel becerileri geliştirme amacıyla verilir.

İngilizce Hazırlık Okulunda, hedef dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun olarak planlanmış ve bu doğrultuda düzeyler belirlenmiştir.

Son güncelleme: 02-02-2018