• UKÜ Online
Akademik

You are here

İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin yabancı dil öğretimi ve eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülmektedir. Yüksekokulumuz, Hazırlık ve Modern Diller Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Bu iki bölümden Hazırlık bölümü olarak öğrencilerimizin, yabancı dile ilişkin bilgi edinmelerinin ötesinde, dört temel dil becerisini kazanmalarını, hedef dilin iletişimsel işlevlerini başarıyla yerine getirmelerini ve iletişimsel stratejileri ustalıkla kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık birimimizde yoğun İngilizce programına alınırlar. Hazırlık eğitimi birimsel (modular) sistemden oluşur. Bir öğretim yılı, ikisi güz yarıyılında, diğer ikisi bahar yarıyılında olmak üzere olmak üzere dört birim (module) içerir. Her birim (module) sonunda düzey sınavı yapılır. Orta düzeyini aşanlar güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Aynı şekilde, bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilmek için orta (intermediate) düzeyini aşmış olmak gerekmektedir. Hazırlık bölümü yeterlik sınavını başaran öğrencilerin alanları ile ilgili eğitimi yabancı dilde yapabilecek düzeye gelmeleri öngörülmektedir.

Okulumuzun Modern diller bölümünde yabancı dil eğitimi ve öğretimi üç ana grupta toplanmaktadır:

1. Yeterlik sınavından sonra bölümlerindeki öğrenimlerine başlayan öğrencilerin derslerini İngilizce olarak izleyebilmelerine, tartışmalara katılabilmelerine ve akademik İngilizceyi geliştirmelerine destek olmak.

2. Eğitimlerini anadilde (Türkçe) yapan öğrencilerin yabancı dil edinmelerini ve geliştirilmelerini sağlamak.

3. Öğrencilerimize İngilizce dışında diğer yabancı dilleri öğrenme olanağı sunmaktır.

 

Akreditasyonlar:

Pearson Assured