• UKÜ Online
Akademik

You are here

Spor Yöneticiliği

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesindeki Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim alacak öğrencilerin, temel işletme ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri edinmelerinin yanında bu birikimlerini sporla ilişkilendirecek vizyonu kazanmaları amaçlanmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümü’nde, ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan yöneticileri yetiştirilmektedir. Mezunlar resmi ve özel sektör kurumlarında, ülkemizin turistik otel, motel ve tesislerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonları kuruluşları ve işletmelerinde sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak ve herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında profesyonel spor yöneticisi olarak görev alabileceklerdir. Bölüm, bu görevleri gerçekleştirecek nitelikteki spor yöneticilerini yetiştirirken, programında spor hukuku, işletme, spor’da yönetim ve organizasyon, spor’da iletişim, spor’da pazarlama gibi ders ve konulara yer vermektedir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE YAPAR?

Spor Yöneticiliği mezunu olanlar, “Spor Yöneticisi” unvanı alacaklar.

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.

Buna göre spor yöneticisi,
– Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,
– Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,
– Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,
– Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,
– Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,
– Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,
– Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,
– Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.