• UKÜ Online
Akademik

You are here

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ HAKKINDA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, okullarda Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek pedagojik formasyon sahibi beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmenin yanında; hayatın her döneminden, farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini, spor dallarını, spora özgü öğretim yöntemleriyle öğreterek, onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinlikte spor eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan bir programla öğrenim görmektedirler.  Dört yıllık programda öğrenciler, spora özgü öğretim yöntemlerini, öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilmeyi, eğitim plan ve programlarını geliştirmeyi ve ders içeriklerini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarına ve farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre spor eğitimi verebilecek yeterlikte bilgi ve beceri düzeyine sahip olurlar.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNLARI NE YAPAR?

Mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak ayrıca çeşitli spor merkezlerinde, aerobik salonlarında ve fitness merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

  • Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  • Kişilerin başarılarını değerlendirir, başarı düzeylerini artırıcıönlemler alır,
  • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  • Kişilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcıolur,
  • Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcıolur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beden eğitimi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin;

Spor yeteneği olan,
Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
Bedence sağlam ve güçlü,
Spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.