• UKÜ Online
Bölümler

Adalet

Program Hakkında

Bir toplum için hukuk ve adalet, nefes almak gibidir; nasıl her şey yolundayken nefes aldığımızın farkına varmıyorsak hukuk devleti gerçek anlamda işlevini sürdürürken sadece varlığını ve güvenini hissederiz. Hukuk devletinin varlığı ve devamı, hukuku iyi bilen, adalete yürekten inanmış ve asla adaletten ayrılmayan dürüst, erdemli ve saygın hukukçuların varlığı ile sıkı ilişkilidir. Bütün bunların bilinciyle fakültemiz, topluma yararlı hukukçular yetiştirmeyi, bunu gerçekleştirirken de öğrencilerin mutlu olmalarını ve mesleklerini sevmelerini hedeflemektedir. Adalet Ön Lisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlar.

 

Eğitim Olanakları 

 

Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulur.

 

Kariyer Alanları 

Adalet Ön Lisans Programıyla mezunların, Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır. Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmî veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilirler. 

 

İletişim 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sanat ve Sosyal Bilimler Merkezi, B102

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2351)

Faks: +90 392 671 1142

Yüksekokul E-posta: secretary-soj@ciu.edu.tr

Müdür E-posta:  cozel@ciu.edu.tr 

 

Son güncelleme: 19-02-2018