• UKÜ Online

Adalet Önlisans Programı okumak istiyorum çünkü…

Karmaşık hukuki ilişkilerin yer aldığı günümüz dünyasında hukuk mesleğinde ve mesleğin icrasında bu mesleğin etkin bir şekilde icrasına yardımcı olacak gerekli bilgi ile donatılmış yardımcı elemanlara ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hukuk yanında, ekonomi, muhasebe, sekreterlik ve büro yönetimi, bilgisayar ve İngilizce eğitimi almış olarak adaletin aksamadan her bireye eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmak ve okulu bitirdiğimde hukuk eğitimine devam ederek hukukçu olmak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Dört yarıyıldan oluşan ve toplam iki yılda tamamlanacak önlisans programı, teorik ağırlıklı dersler yanında; aynı zamanda uygulama esaslarının da yer aldığı uygulama derslerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda hukuk dersleri içerisinde sanal mahkeme yöntemi gerçekleştirilecek olup, burada öğrencilere uygulama yapma olanağı sağlanmaktadır. Önlisans programımız aynı zamanda yargı teşkilatı bünyesine elaman alınmasına yönelik sınavlarda mezunlarımızın başarılı olmalarına yönelik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler teorik ve uygulama esaslı programı tamamlamalarını takiben “Adalet Meslek Elemanı” unvanı ile yüksekokulumuzdan mezun olmaktadırlar.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksekokulun temel amacı, KKTC’deki mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında çalışabilecek bilgi ve yeterliliğe sahip insan kaynaklarını yetiştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlı birimler ile içişleri, dışişleri, maliye bakanlıkları, noterler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışacak hukuk teknisyenlerinin yetiştirilmesini sağlamaktır. Mezunlarımızın, kamu kurumlarında görev almak yanında başta avukatlık büroları olmak üzere ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşlarında da kariyer yapmak imkanı bulunmaktadır.

Kısaca Adalet Önlisans Programı

Önlisans Programında öğrenciler, kamu ve özel sektöre ara personel alımında dikkat edilen kriterler gözönüne alınarak eğitim ve öğretime tabi tutulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin yanısıra verilen ödevlerle de iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Öğrenciler konusunda uzman öğretim elemanları tarafından yakından takip edilmekte ve varsa eksikliklerinin giderilmesi amacıyla gerekirse birebir eğitime tabi tutulmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Yüksekokulumuzda teorik dersler kadar, araştırma ve uygulamaya da önem verilmektedir. Bu amaçla Hukuk Fakültemizdeki Moot Court (farazi dava) örneği aynen Yüksekokulumuzda da uygulanmaktadır. Özellikle yargı teşkilatında çalışmayı hedefleyen öğrenciler için adliyelerde duruşma izlenmesi,staj yapılması, hakim ve savcılar ile adli personelin tecrübelerinin paylaşıldığı konferans ve söyleşiler düzenlenmesi yoluna gidilmektedir.

Bölümler