• UKÜ Online
Akademik

You are here

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültemizin yanında, diğer fakülte ve bölümlerimizle yakın işbirliği içindeki Adalet Önlisans Programını gerçekleştiren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu; öğrencilerine gereksinim duydukları temel hukuk ve buna ilave olarak büro yönetimi, daktilografi, arşivleme, bilgisayar, sekreterlik ve yabancı dil bilgisini nitelikli bir eğitim ile sunmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, öğrendiklerini sorgulayan ve araştıran, temel hukuk bilgisine vakıf, uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olacak yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip, adalet hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak kuramsal bilgilerle donatılmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda, adaletin ve işleyin aksamadan her bireye eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak nitelikli ve profesyonel ara elemanları yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca paralel olarak misyonumuz, yukarıda belirtilen alanlarda konusunda uzman öğretim elemanları gözetimi ve yönlendirmesinde teorik ve uygulama esaslı gereksinimleri gözönüne alarak öğrencilerimiz ve mezunlarımız için standart üstü eğitim ve öğretim kalitesini yakalamaktır.