• UKÜ Online
Akademik

You are here

Adalet Meslek Yüksekokulu

HAKKINDA

Tarihçesi ve gelişimi

Adalet Meslek Yüksekokulu’muz 2011-2012 Akademik Yılı itibariyle eğitimine başlamıştır. Yargı örgütlerinde görev yapan üstün nitelikli personel, adil yargılama ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda, alanında uzman ve seçkin öğretim üyesi kadrosuyla eğitim verilmektedir.
 

Misyon ve Vizyon

Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, Türkçe, yabancı dil, muhasebe gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.