• UKÜ Online

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitmen:  UKÜ Akademik Personeli

Eğitim Yeri: UKÜ

Eğitim Süresi: 1 Gün

 

Amaç ve İçerik

İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasını çalışma alanıdır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı bireyleri bu konuda eğiterek, iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapabailmelerini sağlamak ve riskleri ortadan kaldırıp daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı oluşturabilmelerini sağlamaktır.

 

Değerlendirme Süreci

Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Katılımcıların, programın tamamına katılmaları gerekir.

Son güncelleme: 15-04-2019