• UKÜ Online
Akademik

Çalışma Alanları ve Görevleri

Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek;

Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak;

Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak;

Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırmaları, uygulamaları düzenlemek, teşvik etmek ve desteklemek;

Araştırmaları ve uygulamaları planlamak, düzenlemek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;

Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak;

Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışı çeşitli kurumlardan destek sağlayarak projeler ve teklifler hazırlamak;

Bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak;

Merkezin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Son güncelleme: 07-02-2018