• UKÜ Online

Çalışma Alanları ve Görevleri

 

  • Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında veya ülkenin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek;
  • Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak;
  • Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak;
  • Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırmaları, uygulamaları düzenlemek, teşvik etmek ve desteklemek;
  • Araştırmaları ve uygulamaları planlamak, düzenlemek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;
  • Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak;
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışı çeşitli kurumlardan destek sağlayarak projeler ve teklifler hazırlamak;
  • Bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak;
  • Merkezin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.