• UKÜ Online

Veritabanları

Veritabanı Adı: CAB

İçerik: 736 Dergi

Döküman: Yardım

Kapsam: Bu veri tabanı, dergiler, seri yayınlar, konferans tutanakları, kitaplar, tezler, yıllık raporlar, patentler ve standartlar için bibliyografik bilgiler ile bazı kaynaklar için tam metin bilgi sağlamaktadır.

 

 

Veritabanı Adı: Emerald Premier eJournal

İçerik: 309 Dergi

Dokümanlar:İçerik ve Kullanım Klavuzu

 

Veritabanı Adı: IEEE

İçerik:

413 Dergi

1220 Konferans Serisi

3341 Standart

Dokümanlar:

Yardım

IEEE Digital Library Hakkında

IEEE Kullanım Kılavuzu

Kapsam: IEEE/IEL Veri Tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 202’si aktif olmak üzere toplam 460 IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.200’den fazla IEEE / 20’den fazla IET konferansına ve 2.500’den fazla kabul edilmiş IEEE standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.

 

Veritabanı Adı: JSTOR Archive Journal Content

İçerik: 3904

Dokümanlar: Kullanım Kılavuzu

Kapsam: Multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye moving wall olarak erişim sağlanabilmektedir. Moving Wall: Bir derginin JSTOR’da erişilebilen son sayısı ile yayınlanan en son sayısı arasındaki zaman aralığını temsil etmektedir.

 

Veritabanı Adı: OVID-LWW

İçerik: 474 Dergi

Dokümanlar:

Yardım

OVID-My Workspace

Kullanım Videoları

Tanıtım Broşürü

Kapsam: Tıp bilimleri alanında yayımlanan 346 dergi akademik dergi

 

Veritabanı Adı: ProQuest Dissertations & Theses

İçerik: Tez Veritabanı

Dokümanlar: Kullanım Kılavuzu(Tr)

Kapsam: Koleksiyon disiplinler arasıdır.

 

Veritabanı Adı: ScienceDirect

İçerik:

2280 Dergi

30 Kitap Serisi

Dokümanlar:

Kullanım Kılavuzu(Tr)

Kullanım Kılavuzu(Eng)

Kapsam: Freedom Collection paketinde yer alan 2261 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon disiplinler arasıdır.

 

Veritabanı Adı: Scopus

İçerik: Bibliyografik / Atıf

Dokümanlar:

Kullanım Kılavuzu(Tr)

Kullanım Kılavuzu(Eng)

Elsevier Scopus APIs

How To Guides

Kapsam: Konu ve Atıf taraması yapılabilen bir veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500’un uzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayin, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline’in %100’ünü kapsamaktadir.

 

Veritabanı Adı: SpringerLink

İçerik:

2296 Dergi

483 Açık Erişimli Dergi

Dokümanlar:

Kullanım Kılavuzu(Tr)

Eğitici Videolar ve Dokümanlar

Yazarlar için

Makale Yazım Kuralları

Manuscript Hazırlama Rehberi

SpringerLink Remote Access End User

Springer Uzaktan Erişim

Kapsam: Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.

 

Veritabanı Adı: Taylor & Francis

İçerik: 2191 Dergi

Dokümanlar:

Kullanım Kılavuzu

Bilgi Dokümanı

Kapsam: Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 2165 dergiye erişim sağlanmaktadır.

 

Veritabanı Adı: Web of Science

İçerik: Bibliyografik / Atıf

Dokümanlar:

Yardım

Web Of Science (APIs)

Web Of Knowledge

Kapsam: Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.

 

 

Veritabanı Adı: Hukuk Türk

Dokümanlar: Kullanım Klavuzu

Kapsam: T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete yer almaktadır.

 

Veritabanı Adı: EBSCO eBook Academic Collection

İçerik: 140.000’den fazla e-kitap

Dokümanlar:

EBSCO eKitap Uygulamaya Genel bakış (video – İngilizce – Türkçe altyazı)

EBSCO eKitap – E-Kitap'u iPad'e indirin (Türkçe belge)

EBSCO eKitap ödünç almak için (İndir ve Rezerv etmek) (Türkçe belge)

Adobe Digital Editions'a E-Kitap indirmek (Türkçe belge)

EBSCO Kullanıcı Kılavuzu (İngilizce)

Kapsam: EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. MIT Press’ten Taylor & Francis’e bir çok önemli yayıncının kitaplarına mobil araçlarla erişim imkanı vardır.

 

 

Veritabanı Adı: Elgaronline

İçerik: 50 E-kitap

Kapsam:Edward Elgar ; İşletme, Ekonomi, Hukuk, Eczacılık ve Ziraatla ilgili elektronik kitaplar mevcuttur.

Döküman

Yardım

Son güncelleme: 23-01-2019