• UKÜ Online

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bölüm Hakkında

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Programında; tarım tarihi, tarımda yeni gelişmeler, matematik, botanik, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve ve sebze yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı,  bitki hastalıkları ve zararlıları, aromatik tıbbi bitkiler, serin ve sıcak iklim tahılları, süs bitkileri, yem bitkileri, endüstri bitkileri ve hasat sonrası fizyolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapmakta, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olmaktadır.

 

Eğitim Olanakları

Fakülte öğrencilerinin UKÜ Kampüsü bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde araştırma yapma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanakları bulunmaktadır. Toplam Çiftlik alanının 655 dekar’lık kısmı 420 dekar zeytin, 75 dekar serin iklim meyve türleri ve 260 dekar bağ olmak üzere çok yıllık türlere ayrılmıştır.  45 dekarda örtü altı, 25 dekarda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 

Kariyer Alanları

Ziraat mühendisi unvanını alan mezunların uluslararası kuruluşlarda ve çok uluslu firmalarda teknik eleman ve yönetici olarak sorumluluk almaları beklenmektedir. Mezunların iş alanları içinde bitkisel ve hayvansal işletmelerin kurulması ve yönetilmesi, özel ve resmi araştırma, eğitim ve yayım hizmeti veren birimler, danışmanlık şirketleri, kontrol-sertifikasyon, proje hazırlama ve yönetme, tarımsal ürün ve girdi pazarlaması, perakende sektörü, agro turizm, tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama ve taşıma, haller ve belediyeler, tohum, fide, fidan, yumurta ve diğer damızlık materyal üretimi, arıcılık gibi çok sayıda sektör/alan sayılabilir. Mezunların eğitim sırasında kişisel becerilerinin ve girişimciliğin gelişmesi sonucu kendi işlerini kurma yönünde de atılım yapması beklenmektedir. Mezunların tarımın birçok dalında ulusal ve uluslararası arenada kariyer yapabilmeleri de temel hedeflerden biridir.

 

İletişim

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Çevik Uraz Merkezi, A124

99258 Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs

Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 671 1111 (dahili 2301)

Faks: +90 392 671 1167

Fakülte E-posta: secretary-foa@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı E-posta:  aozguven@ciu.edu.tr

 

Son güncelleme: 12-07-2018