• UKÜ Online

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Uzmanı olmak istiyorum çünkü…

Besin, giyim, barınma ve yakıt ihtiyacı, dünya nüfusundaki artışa paralel olarak hızla artmaktadır. Ancak gerek kuraklık, gerek çevresel problemler, gerekse de doğal çevremizdeki sıkıntılar karşısında, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında sağlıklı yeni uygulamalar ortaya koymak ve söz konusu sıkıntılara çözümler üretmeyi hedeflemekteyim.

Eğitimin içeriği

Bitki Bilimi ve Teknolojileri programında; tarım tarihi, tarımda yeni gelişmeler, matematik, botanik,  kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve ve sebze yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı,  bitki hastalıkları ve zararlıları, aromatik tıbbi bitkiler, serin ve sıcak iklim tahılları, süs bitkileri, yem bitkileri, endüstri bitkileri ve hasat sonrası fizyolojisi gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca, Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunların uluslararası kuruluşlarda ve çok uluslu firmalarda teknik eleman ve yönetici olarak sorumluluk almaları beklenmektedir. Mezunların iş alanları içinde bitkisel ve hayvansal işletmelerin kurulması ve yönetilmesi, özel ve resmi araştırma, eğitim ve yayım hizmeti veren birimler, danışmanlık şirketleri, kontrol-sertifikasyon, proje hazırlama ve yönetme, tarımsal ürün ve girdi pazarlaması, perakende sektörü, agro turizm, tarımsal ürün işleme, paketleme, depolama ve taşıma, haller ve belediyeler, tohum, fide, fidan, yumurta ve diğer damızlık materyal üretimi, arıcılık gibi çok sayıda sektör/alan sayılabilir. Mezunların eğitim sırasında kişisel becerilerinin ve girişimciliğin gelişmesi sonucu kendi işlerini kurma yönünde de atılım yapması beklenmektedir. Mezunların tarımın birçok dalında ulusal ve uluslararası arenada kariyer yapabilmeleri de temel hedeflerden birisidir.

Kısaca Bitki Bilimi ve Teknolojileri Bölümü

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin ve kalitelerinin artırılması, sürdürülebilirlik prensiplerinin uygulamaya aktarılması, modern üretim ve ıslah yöntemlerini başarılı bir şekilde kullanabilmesi ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Ayrıca, çok uluslu tarımsal üretime dayalı şirketlerde çalışabilme özgüvenine ve becerisine sahip elemanlar yetiştirmek bölümün ana görevlerinden birisidir.

Araştırma ve Uygulamalar

Fakülte öğrencilerinin UKÜ Kampusu bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde araştırma yapma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanakları bulunmaktadır. Toplam Çiftlik alanının 655 dekar’lık kısmı 420 dekar zeytin, 75 dekar serin iklim meyve türleri ve 260 dekar bağ olmak üzere çok yıllık türlere ayrılmıştır.  45 dekar da örtü altı, 25 dekar ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Çiftlik bünyesinde aktif olarak çalışan modern zeytin ve üzüm işleme tesisleri bulunmaktadır. Çiftlik alanının 2030 dekar’lık kısmında yonca ve tahıllar gibi tarla bitkileri yetiştirilmektedir. 100 dekar alanda tavukçuluk, 85 dekar üzerinde ise büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletmeleri yer almaktadır.

Çiftlikte 2011 yılı itibari ile farklı yaş gruplarında 1130 büyükbaş ve 500 baş keçi/koyun bulunmaktadır.  Tavukçuluk işletmesinde ise her biri 720 m2 lik 27 kümes mevcuttur. Bunlardan 9 tanesinde damızlık yumurta üretim yeri ve 18,000 civciv/hafta üretim kapasitesi bulunmaktadır. İki kümeste 25,000 yumurta/gün üretim kapasitesi ile yumurta üretimi yapılmaktadır. Diğer 16 kümeste ise et üretimi gerçekleştirilmektedir.

Çiftlik bünyesinde ayrıca 500 m2 kapalı alana sahip bir zeytin işleme tesisi bulunmaktadır.

Akademik Program