• UKÜ Online
Akademik

You are here

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

 

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarımla ilgili temel bilimlerin teknoloji ile bütünleşmesine ve bu yaklaşımın eğitim, araştırmalar ve yayım hizmetlerine de yansımasını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaçla 4 yıllık eğitim veren Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde Bitki Bilimi ve Teknolojileri Bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde, alanlarında önde gelen öğretim elemanları tarafından verilen dersler, yoğun saha ve laboratuar uygulamaları ile desteklenmektedir. Bu noktadaki temel hedef; sadece bilgiye ulaşabilen ve teknolojileri takip edebilen değil, bilgiyi kullanıp teknoloji üretebilen uzmanlar yetiştirmektir. Kaliteli eğitimin yanı sıra, gerek son derece modern laboratuarları gerekse son teknolojilerle bezenmiş 2940 dekarlık alana sahip ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’ ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına da çok önem vermektedir.

 

Ayrıca, kuraklık, su sıkıntısı ve iklim değişiklikleri, gıda maddelerinin taşınması ve dağıtımındaki gelişmeler ve bunların tarıma olası etkileri düşünüldüğünde yaşamı kısıtlayıcı yöndeki baskılarının artması söz konusu olabilecektir. Bu sorunların çözümünde Fakülte, yerel uzman bilginin sağlanması, araştırılmaların planlanarak yürütülmesi ve sonuçların uygulamaya aktarılmasında önemli rol üstlenmektedir.