• UKÜ Online
Sosyal Hizmet

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
SOSH101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 2 2 -
SOSY101 SOSYOLOJİ 3 3 -
INGL123 TEMEL İNGİLİZCE-I 3 3 -
EKON101 GENEL İKTİSAT 3 3 -
TREG113 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM 2 2 -
PSKO103 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3 3 -
SOSH103 SOSYAL HİZMET ÇALIŞMA ALANLARI 2 2 -
İkinci Dönem
BILT110 TEMEL BİLGİSAYAR 3 2 2
TREG114 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM 2 2 -
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
INGL124 TEMEL İNGİLİZCE-II 3 3 -
SOSY104 SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 2 -
SOSH104 SOSYAL HİZMET ORTAMINDA İNCELEME 2 2 -
SOSH106 RAPOR YAZMA VE SUNUM BECERİLERİ 2 2 -
SOSH110 SOSYAL SORUNLAR 2 2 -
ADL101 HUKUK BAŞLANGICI 2 2 -
Üçüncü Dönem
SOSH201 İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE I 4 4 -
ISTA203 İSTATİSTİK-I 3 3 -
SOSH203 SOSYAL HİZMET MEVZUATI 2 2 -
SOSH205 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI I 2 2 -
SOSH207 GENELCİ SOSYAL HİZMET 2 2 -
SOSHXX1 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
SOSHXX2 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
Dördüncü Dönem
SOSH202 İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE II 4 4 -
SOSH204 SOSYAL HİZMET KURAMI I: BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 4 4 -
SOSH206 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI II 2 2 -
SOSH208 SOSYAL HİZMETTE MÜLAKAT 2 2 -
SOSHXX3 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
SOSHXX4 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
SOSHXX5 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
Beşinci Dönem
SOSH301 SOSYAL HİZMET KURAMI II: AİLE VE GRUPLARLA SOSYAL HİZMET 4 4 -
SOSH303 SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORTLAŞTIRMA 2 2 -
SOSH305 İNSANİ HİZMET ÖRGÜTLERİNDE YÖNETİM 3 3 -
SOSH307 GERONTOLOJİ SOSYAL HİZMET 2 2 -
SOSH309 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET 2 2 -
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2 2 -
SOSHXX7 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
Altıncı Dönem
SOSH302 SOSYAL POLİTİKA 3 3 -
SOSH304 SOSYAL HİZMET ETİĞİ 2 2 -
SOSH306 SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA UYGULAMASI I 4 2 4
SOSH308 SOSYAL HİZMET KURAMI III: ÖRGÜT VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET 4 4 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
Yedinci Dönem
SOSH401 SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA UYGULAMASI II 4 1 6
SOSH407 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 3 3 -
SOSH403 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI I 7 1 12
SOSH405 SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET 3 3 -
Sekizinci Dönem
SOSHXX9 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
SOSH402 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II 17 2 30
SOSHXX8 BÖLÜM SEÇMELİSİ 2 2 -
Seçmeli Dersler
SOSH209 YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIM ALANINDA SOSYAL HİZMET 2 2 -
SOSH215 KENTLEŞME VE KENTSEL SORUNLAR 2 2 -
SOSH212 ÇOCUK VE GENÇLERLE SOSYAL HİZMET 2 2 -
SOSH313 AFETLERDE SOSYAL HİZMET 2 2 -
SOSH310 TOPLUMSAL CİNSİYET 2 2 -
SOSH210 OKUL SOSYAL HİZMETİ 2 2 -
SOSH311 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI 2 2 -
SOSH214 HASTALIKLAR BİLGİSİ 2 2 -
SOSH217 YARATICI DRAMA 2 2 -
SOSH319 ÇOCUK HUKUKU 2 2 -
SOSH323 SOSYAL HİZMETTE VAKA ÖRNEKLERİ 2 2 -
SOSH321 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI PSİKOLOJİSİ 2 2 -
SOSH320 GRİŞİMCİLİK 2 2 -
SOSH312 KRİZE MÜDEHALE 2 2 -
SOSH216 AİLE HUKUKU 2 2 -
Son güncelleme: 25-01-2018