• UKÜ Online

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Uzmanı Okumak istiyorum çünkü…

Profesyonel mesleğimin insana dönük, insan için katma değeri olan bir meslek olmasını istiyorum. Günümüzde mutlu ve refah içerisinde olan toplumlara ulaşabilmenin mevcut sosyal sorunların çözümlenmesi, yeni sorunlar baş göstermeden önlem  alınmasıyla mümkün olduğunu düşünüyorum. Toplumsal sorunları çözümlemekte rol almak, sosyal politikaların geniş toplum kesimlerine eşitlikçi bir ruhla yayılmasına katkı koymak için sosyal hizmet uzmanı olmak istiyorum. Bu bölümde okumanın toplumumu daha ileriye götürmek için fırsat yaratacağını düşünüyorum.

Eğitimin İçeriği

Sosyal Hizmet Programı, öğrencilerini birey, grup ve toplum düzeyinde, sosyal çevre ile bağlantılı sorunların çözümünde yardımcı olabilecek yetkinlik ve bilgiye sahip uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefler. Sosyal sorunların gerekli bilgi ve donanıma sahip uzmanlar tarafından saptanıp çözümlenmesi büyük önem taşıdığından Sosyal Hizmet eğitimi sosyal politika konularının yanı sıra  sosyoloji, sosyal araştırma, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji konularında öğrencilere güçlü bir alt yapı sağlar. Sosyal hizmet gereksinimi duyulan huzurevleri, kadın sığınma evleri, yetimhaneler, hapishaneler, yerel yönetimler ve Sosyal Hizmetler Dairesi gibi kurum ve kuruluşlarda staj yapılır. Stajın eğitimin bir parçası olması öğrencileri hem uzmanlıklarına hazırlayan, hem aktif olarak tecrübe kazanmalarına katkı koyan, hem de alanlarındaki çeşitli kişi ve kurumlarla iletişim ağı kurabilmelerine yardım eden bir uygulamadır. Stajla desteklenen disiplinlerararası eğitim, öğrencilere projelerde aldıkları görevler ışığında toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma bilincine ulaşmalarında yardım eder. Öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiklerinde sadece alanlarıyla ilgili kuramsal alt yapıdan değil gerçek hayatta toplumlarının karşı karşıya bulundukları sosyal problemlerden de haberdar olurlar, sosyal problemleri araştırıp analiz edebilirler ve çözüm önerileri üretmeyi ve bu önerileri uygulamaya geçirmeyi etkin şekilde öğrenirler.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programdan mezun olanlar oldukça geniş bir yelpaze içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağı bulabilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve sorunları hakkında bilgili, sosyal  politikaların belirlenmesi ve planlamasına katkı koyacak, kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerindeki sosyal hizmetlerde planlayıcı, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapabilirler.

Mezunların, Türkiye’de  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumuna bağlı huzur evlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlıklarında, endüstriyel ilişkiler alanında, yerel yönetimlerin korunmaya muhtaç kesimlere yönelik projelerinde çalışma olanağı vardır. Benzer şekilde programı bitirenlerin,  KKTC’deki ve diğer ülkelerdeki sosyal hizmet kurumu olarak hizmet veren kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, yardıma muhtaç kesimlere yönelik kurum ve kuruluşlarda da sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam olanakları bulunmaktadır. Bunların dışında Sosyal Hizmet bölümünden mezun olanlar akademik kariyer yaparak  öğretim üyesi ve araştırmacı olabilirler.

Kısaca Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet bölümü disiplinlerarası oluşturulmuş teorik alt yapısı ile sosyal bilimlerin sosyoloji, psikoloji, hukuk ve sosyal politika gibi dallarından yararlanarak öğrencilerine güçlü bir temel verir. Sosyal Hizmetler Dairesi ve sosyal risklerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarından gelen uzman kişilerin konferans vererek öğrencileri bilgilendirmeleri yanında, kurulan bağlantılarla staj imkanları öğrencilerimizin teorik gelişimleri yanında uygulamada da ilerlemelerine ve mesleklerini derinlemesine öğrenmelerine olanak sağlar. Sosyal Hizmet Bölümünün en temel amacı toplum için çok gerekli olan sosyal hizmetler uzmanlarını hem teorik hem uygulama yöntemlerini kullanarak en iyi şekilde yetiştirmektir.

Araştırma ve Uygulamalar

Sosyal Hizmet Bölümü insan ve toplumla doğrudan ilişki içine girecek uzman bireyler yetiştirdiği için teorik derslerin yanı sıra uygulama ve staj en önemli özelliklerinden biridir. Öğrencilerimizin ilgi duydukları konularda deneyim sahibi olup, hangi alanlara yönelecekleri konusunda kendilerine yardımcı olmak için engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar gibi çok değişik insan gruplarının bulunduğu değişik kurumlarda staj imkanları yaratılmakta ve uzman kişilerin yardımı doğrultusunda alanlarıyla ilgili uygulama yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra derslere ve özel olarak düzenlenen konferanslara davet edilen uzmanlar tecrübelerini aktarmakta, öğrencilerimizin sorularını yanıtlamakta ve mesleğe adım atmadan önce alandaki kişilerle iletişim ağı kurmaları sağlanmaktadır.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Julie Alev DİLMAÇ, Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet Bölümünde davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim programı sunuyoruz. Bölümümüzde öğrencilerimizi sorumluluğa sahip, başkalarının gereksinimlerine duyarlı olan bireyler olarak eğitebilmeyi amaçlıyoruz.

Yrd. Doç Dr. Carolina PETRY, Öğretim Üyesi

Sosyal Hizmet bölümümüz, kadrosu, müfredatı ve disiplinler arası dayanışmaya verdiği önemle öğrencilerini meslek hayatlarına etkin şekilde hazırlayan bir bölümdür. Sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyacın fazla olduğu çeşitli kurumlara bölümümüz iyi bir eğitimle kaliteli elemanlar yetiştirmektedir. UKÜ Sosyal Hizmet bölümünde yetişen ayrıcalıklı öğrencilerin topluma fayda sağlayacaklarını düşünmekteyim.

Ömer TOKATLI, Mezun

Sosyal Hizmet Bölümü toplumla içli dışlı olmayı ve insanlarla iletişim kurmayı başarmayı gerektiren bir bölümdür. Bölümün amacı toplumu kendi  içinden değerlendirerek sorunları tespit etmek ve değişik çözüm yolları üretmektir. Üniversitemizin bizi çok gerekli olan bu alana en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyorum.

Akademik Program