• UKÜ Online
Hemşirelik

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
HEM101 SAĞLIK BİLİMLERİ VE HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 6 6 -
HEM103 ANATOMİ 4 3 2
HEM107 HİSTOLOJİ 2 2 -
HEM105 FİZYOLOJİ 3 2 2
YDL101 Yabancı Dil- I 3 3 -
TREG113 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM 2 2 -
PSKO103 Psikolojiye Giriş 3 3 -
HEMXX1 SERBEST SEÇMELİ 2 2 -
İkinci Dönem
HEM102 SAĞLIKLI YAŞAM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI I 8 4 4
HEM104 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3 3 -
HEM106 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 2 -
HEM108 GENEL BESLENME 2 2 -
HEM110 BİYOKİMYA 2 2 -
HEMXX2 SERBEST SEÇMELİ 2 2 -
YDL102 Yabancı Dil II 3 3 -
TREG114 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM 2 2 -
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
Üçüncü Dönem
HEM201 SAĞLIKLI YAŞAM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI II 11 6 10
HEM203 MESLEKİ İLETİŞİM 2 2 -
HEM205 MİKROBİYOLOJİ 2 2 -
HEM207 TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 -
ENGL221 YABANCI DİL III 3 3 -
HEMXX3 SEÇMELİ 2 2 -
Dördüncü Dönem
ENGL222 YABANCI DİL IV 3 3 -
HEMXX4 SERBEST SEÇMELİ 2 2 -
HEMXX5 SEÇMELİ 2 2 -
HEM202 SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE BAKIM I 12 8 8
HEM204 HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ 2 2 -
HEM206 FARMAKOLOJİ 2 2 -
HEM208 FİZYOPATOLOJİ 2 2 -
Beşinci Dönem
HEM301 SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE BAKIM II 12 8 8
HEM303 ACİL BAKIM VE İLKYARDIM 3 2 2
HEM305 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA 3 3 -
HEM309 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 3 3 -
HEMXX7 SEÇMELİ 2 2 -
HEMXX6 SERBEST SEÇMELİ 2 2 -
Altıncı Dönem
HEM302 SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE BAKIM III 12 8 8
HEM304 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II 2 2 -
HEM306 HEMŞİRELİKTE ETİK 2 2 -
HEM310 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 2 -
HEMXX8 SEÇMELİ 2 2 -
HEMXX9 SERBEST SEÇMELİ 2 2 -
Yedinci Dönem
HEM401 SAĞLIK DURUMUNDA BOZULMA VE BAKIM IV 14 8 12
HEM403 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE LİDERLİK 4 3 2
HEM405 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİĞE YANSIMASI 2 2 -
HEMX10 SEÇMELİ 2 2 -
Sekizinci Dönem
HEM402 İNTERNLİK UYGULAMASI 17 4 26
Seçmeli Dersler
BESD311 GENEL İŞLETME 3 3 -
Son güncelleme: 25-01-2018