• UKÜ Online

Hemşirelik

Program Hakkında

Bölüm ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin  sahip olması hedeflenen özellikler açısından önemli ayrıcalıklar göstermektedir. Bu bölüm; birey, aile ve topluma "Planlı Hemşirelik Bakımı" yolu ile sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümde özellikle sağlığın korunması ve birey merkezli bakım ilkesi doğrultusunda güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim yürütülmektedir. Bölüm öğrenme hedefleri gereği öğrencilere verilen zorunlu dersler yanında kendi tercihlerine sunulan seçmeli dersler ile öğrenciler ilgi alanları doğrultsunda hem mesleki hem de kişisel gelişim açısısından donanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler donanımlı bir laboratuvar ortamında birçok mesleki beceriyi deneyimleme şansına sahiptirler. Laboratuvar uygulamaları sonrası farklı hastane ve kurumlarda program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanmaktadır.

 

Eğitim Olanakları

Her iki bölümde de eğitimler teorik, klinik öncesi beceri labotatuarları ve klinik eğitimler şeklinde yürütülmektedir. Bölümde iki ayrı beceri labaratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb.) olanak veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen bir simulasyon maketi, doğum eylemi uygulamları yapılabilen bir gebe simulasyom maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunmaktadır. Laboratuvarlarda öğrenciler küçük grup çalışmaları yaparak mesleğin gereği olan her türlü uygulamayı yapma fırsatı bulmaktadırlar. Bölüm eğitimlerini kendi kadrosunda bulunan  üç profesör, üç yardımcı doçent ve beş öğretim görevlisi ile sürdürmektedir. Bu eğitici kadronun yanında üniversitenin eğitmen kadrosundan da yararlanılmaktadır. Bölüm Uluslarası Kıbrıs Üniversitesinin kampüsünde yer almaktadır. Yerleşke içinde kantin ve kafeterya, spor tesisi, yüzme havuzu ve öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Öğrenciler buradan haftalık yemek fişleri alarak yararlanabilmektedirler. Öğrencilerimiz yerleşkenin ortak kütüphanesinden de faydalanmaktadırlar.

Eğitim programları (ön lisans, lisans, lisansüstü)

Hemşirelik Bölümünde Türkçe eğitim veren “Hemşirelik” ve İngilizce eğitim veren “Nursing” bölümleri bulunmaktadır.

 

Kariyer Alanları

Hemşireler birçok kamu ve özel sektör kurumlarında görev yapabilmektedirler. Bu bağlamda hastanelerde, fabrikalarda, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evlerinde, çocuk bakım evlerinde, engelli bakım evlerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde hemşire olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra sağlık yüksekokulları, sağlık meslek yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde eğitici kadroda yer alabilmektedirler.

 

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU206
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayla Gürsoy
Bölüm Başkanı E-posta: agursoy@ciu.edu.tr
 

 

 

Son güncelleme: 04-02-2019