• UKÜ Online

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde okumak istiyorum çünkü…

Gelişen dünya hareketsiz yaşamı ve tekrarlı, kötü kullanımı teşvik ederek kas-iskelet sistemimizin gücünü düşürmekte, ciddi ve kalıcı yaralanmalara zemin hazırlamaktadır. İnsan kas-iskelet yapısını kanıta dayalı bilgiler ışığında detaylıca öğrenerek yaşam kalitesi bozulmuş ya da bozulmaya aday bireylere yönelik doğru tedavi programlarının çizilmesi, uygulanması ve sonuçların yeni buluşlara öncelik etmesine katkı sağlamayı hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

Dört senelik lisans eğitimini kapsayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, kanıta dayalı son bilgileri içeren temel ve klinik bilimler derslerinin yanında tedavi programlarının planlanması ve uygulamasına yönelik mesleki dersleri, araştırma metodolojisini ve klinik çalışmayı içermektedir. Mesleki derslerin teorik ve pratik olarak işlenmesi, uygulamaların öğrenciler üzerinde birebir olarak yapılması planlanmıştır. Kurgusal olgu senaryolarıyla temel ve pratik hastalık bilgilerinin harmanlanması, öğrencilerin hastalara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmasını kolaylaştıracaktır. Konusunda uzman ve mesleki deneyimi yüksek öğretim üyesi kadrosuyla dersler öğrencilerin hayal gücünü ve analitik düşünme yeteneğini geliştirecek biçimde verilmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir? 

Fizyoterapist meslek ünvanına sahip olan bölüm mezunlarımız, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetinin verildiği tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, özelleşmiş dal merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinin sağlık merkezlerinde, yaşlı bakım merkezleri ve koruyucu sağlık hizmeti veren kurumlarda görev almaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının özelleşmiş dallarında bilim uzmanlığı ve doktora derecesi alarak akademisyen ünvanıyla çalışabilmekte, Fizyoterapi bilim dalında doçentlik ve profesörlük mertebesine ulaşarak kanıta dayalı uygulamaların gelişimine katkı sağlayabilmektedir.

Kısaca Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Çalışma alanları giderek genişleyen ve anlaşılan bir meslek grubu olarak fizyoterapistler, gerek hastalıkların önlenmesi gerekse hastalıklardan korunma noktasında görev alarak toplumun bilinçlendirilmesiyle koruyucu sağlık hizmetlerinde de değer kazanan bir sağlık personelidir. Multidisipliner takım anlayışının önem kazandığı sağlık alanında hastalıklara bütüncül bir yaklaşımla bakış, sağlıklı toplum yaratma yolunda olmazsa olmaz bir anahtardır. Bilim dünyasındaki gelişimlere parallel olarak önemi artan ve çalışma alanları genişleyen fizyoterapistlik mesleği için yüksek dolanımlı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi üyeler oluşturmayı hedefleyen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, eğitim kalitesi ve modern donanımlarıyla tercih öncelikli olmaya çalışmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümümüz uygulama dersleri için son teknoloji ile donatılmış geniş bir spor kompleksinin yer aldığı CUI Arena’yı kullanmaktayız. Teşhis almış hastaların başvurarak bilgi almalarını sağlayacak bir ortamla öğrencilerimizin pratik uygulamalarına imkan vermekteyiz. Sağlıklı yaşam stiline ve fiziksel uygunluğun optimal seviyelerini korumaya yönelik egzersiz programlarının çeşitli organizasyonlarla öğretilmesi ve böylece sağlık bilincinin pekiştirilmesine önem veren bir bakış açısıyla yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemekteyiz.  

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Özge ÇAKIR, Öğretim Üyesi

Sağlıklı toplum, sağlıklı nesil yaratmaktan geçer felsefesiyle öğrencilerimizin öncellikle her anlamda kendilerini tanımaları ve yeteneklerini farkederek höşgörü ve yardımseverlik duygularını ön planda tutan bir bakışla bilimin önderliğinde hasta tedavisi planlama ve uygulama yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kendini yenileyen, gelişen ve büyüyen bir aileyiz.   

Ergül KİŞİOĞLU, Bölüm Öğrencisi

Fizyoterapi benim için ruhumu doyurduğum ve insanların yaşantılarına anlam kattığıma inandığım bir meslektir. Yıllarca hayalini kurduğum bu mesleğe UKÜ farkı ile bir adım daha yaklaşmak ayrıcalıktır.

Akademik Program