• UKÜ Online

Beslenme ve Diyetetik

Diyetisyen olmak istiyorum çünkü...

Başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan obezite ve bununla beraber gelen erken yaşta diyabet, kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmekte atılabilecek en temel aynı zamanda en basit adımın yeterli ve dengeli beslenme olduğu konusunda toplumu bilinçlendirmek başlıca hedeflerim arasındadır. Bunun yanı sıra bu alanda yapılmakta olan çalışmaları takip ederek mesleğimin ülkemizde ve dünyada gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmayı kendime görev bilirim..

Eğitimin İçeriği

Beslenme ve diyetetik programı; diyetetik uygulamalarına esas olan kimya, biyokimya, fizyoloji, anatomi, psikoloji, beslenme antropolojisi gibi temel ve sağlık bilimleri dersleri ile başlar. İkinci aşamada dersler, beslenme ve diyetetik eğitiminin önemli yapı taşları ve doğrudan uygulama alanıyla ilgili olan beslenme ilkeleri, besin kimyası, besin biyokimyası, ana-çocuk beslenmesi, hastalıklarda diyet tedavisi, toplum sağlığında beslenme, toplu beslenme sistemleri yönetimi, besin mikrobiyolojisi gibi derslerde teorik yanında laboratuvar destekli eğitimler almaktadır. Son aşamada, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin sahada gözlem ve deneyimini kazanmak üzere yapılan staj çalışmaları yer almaktadır. Bu eğitim programı ile öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Kariyer planlarını; tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, obezite merkezleri, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.), toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.), besin sanayi, araştırma kurumları ve  eğitim kurumları gibi geniş bir çerçevede sürdürebilirler.

Kısaca Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Çağdaş sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olarak, sağlık sorunlarını takım anlayışı içinde çalışarak çözebilecek şekilde evrensel niteliklere ve ülke gerçeklerine göre diyetisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Araştırma ve Uygulamalar

Beslenme ilkeleri, besin kimyası, besin mikrobiyolojisi, toplumda beslenme durumunun saptanması gibi dersler, teorik, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalar ile yürütülmektedir. Bunun yanı sıra toplum beslenmesi saha stajı, erişkin, çocuk hastane stajları ile toplu beslenme sistemleri stajı eğitim programının % 30’unu oluşturmaktadır.

Kısa Sözler...

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ, Bölüm Başkanı:

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik bölümü olarak amacımız; yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu vasıflara sahip, iş ortamına çabuk uyum sağlayabilen, insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına  yatkın  diyetisyenler yetiştirmektir. Beslenme ve diyetetik bölümü mezunları, analitik düşünceye, alanlarındaki yeni gelişmelere, araştırmacılığa ve teknolojik uygulamalara yatkınlıklarıyla öne çıkarlar. 

Pembe ERÇALIŞKAN, Uzman Diyetisyen

Dünya genelinde yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadelenin önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Bir taraftan yaşam süresi artmakta iken diğer taraftan hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması ve beslenmedeki değişiklikler nedeniyle çağın en önemli sağlık sorunu olan obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi hastalıkları, kanser gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu bağlamda yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, fakültemiz Beslenme ve Diyetetik bölümümüne donanımlı diyetisyenler yetiştirilmektedir.

Akademik Program