• UKÜ Online
Akademik

You are here

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen örnek bir fakülte olmak için her türlü donanıma sahip olarak bu yıl eğitimine başlamıştır. Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Toplumların en önemli zenginliği sağlıklı ve iyi yetişmiş insan gücüdür. Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir. 4 yıl Türkçe eğitim veren Fakültemiz bünyesinde günümüzde KKTC ve Türkiye’de sağlık alanında en çok gereksinim duyulan iki önemli program Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik bölümleri bulunmaktadır.