• UKÜ Online
Akademik

You are here

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği okumak istiyorum çünkü…

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, mühendislik disiplinleri arasında en önemli dallardan birisidir. Bunun sebebi enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtları, fiyatlarının ekonomik dengelerdeki önemi, yakın zamanda biteceğinin öngörülmesi söylenebilir. Mevcut teknolojileri kullanarak yeni kaynaklar bulmak, bunları ekonomik olarak işleyip kullanım noktalarına iletimine katkı koymak ve bunları yaparken çevreyi de korumak için alınacak tedbirlere katkı koyma süreçlerinde yerimi almak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği eğitimi fizik, kimya, jeoloji konularının bileşimi ve mühendislik metotları ile petrolün bulunması, yüzeye çıkarılarak işlenmesi ve ürünlerin geliştirilmesi konularında eğitim verir. Bu maksat için öğrencilerin temel olarak aldıkları fizik, kimya ve jeoloji bilgilerine, petrolün oluşumu, rezervuarların tespiti ve kapasite tayin yöntemleri, karada ve denizde kuyu kazıları bilgileri eklenir. Akışkanlar mekaniği, malzeme ve tasarımı, bulunan petrolün yüzeye çıkarılması, taşınması, işlenmesi hususlarına temel teşkil etmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği programından mezun öğrenciler, petrol işi yapan şirketlerde rahatlıkla iş bulabilirler. İş olanakları petrol (petrol rezervi) arama, bulunan rezervler için kuyu kazımı ve petrolün yüzeye çıkarma işlemleri ve taşınması için sahada olabileceği gibi, petrolün işlenmesi işlemleri için rafinerilerde de olabilir. Her iki halde de Petrol ve Doğal Gaz mühendisi tasarım veya yönetici durumunda çalışabilmektedir.

Kısaca Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü

Zorunlu yaz stajı, teknik geziler, firma mühendisleri veya yöneticileri tarafından dönem içi verilen seminerler Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin geniş uygulamaları hakkında bilgi edinme olanağı sağlayacaktır. Üniversite tarafından düzenlenen yıllık kariyer günleri öğrencilere kendi ilgi alanlarını daha iyi anlama ve buna göre seçmeleri gereken uzmanlık derslerini seçme hususunda yardımcı olacaktır.

Araştırma ve Uygulamalar

Lisans ve yüksek lisans çalışmalarında kullanılmak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde termodinamik, imalat, kimya, jeoloji ve enerji laboratuvarlarımız mevcuttur. Ayrıca gelişen teknoloji ve uygulamalara uygun olarak bu laboratuvarlarımız genişleyerek öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceklerdir. Bu olanaklara ek olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi disiplinler arası çalışmalara büyük önem vermekte ve bunu desteklemektedir. Bu nedenle Üniversitenin diğer birimlerinde mevcut olan makine ve aletler her tür akademik araştırmalar için kullanılabilmektedir. Araştırma konuları enerji, çevre, zemin mekaniği başlıklarını içermektedir. Diğer programlarımızda olduğu gibi öğrencilerimiz gerek Türkiye’de, gerek KKTC’de ve diğer üçüncü ülkelerde yapılacak pek çok yarışmada Üniversitemiz tarafından desteklenecek, bu öğrencilerimize mücadeleci olmayı ve rekabet ortamında başarıya ulaşmanın yolları öğretecektir.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Mustafa DAĞBAŞI, Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi

Yeni kurulan bir bölüm olmakla birlikte başlangıç akademik kadrosu deneyimli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğrenciler en yeni öğretim araçları, sınıfta uygulama saatleri, bilgisayar kullanımı ve laboratuvar uygulamalarıyla verilen eğitimden faydalanacaklardır. Mezun öğrenciler UKÜ veya başka kuruluşlarda lisansüstü eğitimlerine devam edebileceklerdir.