• UKÜ Online

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı

Program Hakkında

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı, mühendislik disiplinleri arasında en önemli dallardan birisidir. Üniversitemizde yeni açılan bir program olmasına rağmen, bilhassa ortadoğu ve afrika kökenli öğrencilerin ilgisi ile kısa sürede önemli bir öğrenci sayısına ulaşmıştır. Petrol ve Doğal gaz Mühendisliğinin önemi, enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtları, fiyatlarının ekonomik dengelerdeki önemi, yakın zamanda biteceğinin öngörülmesi söylenebilir. Mevcut teknolojileri kullanarak yeni kaynaklar bulmak, bunları ekonomik olarak işleyip kullanım noktalarına iletimine katkı koymak ve bunları yaparken çevreyi de korumak için alınacak tedbirlere katkı koyma bu bölümde okuyan öğrencilerin hedeflerinin arasındadır.

Program tüm diğer mühendislik programlarına paralel olarak tasarlanmış olup ilk iki yılda diğer programlar ile ortak ders sayısı yüksektir. Programın esas dersleri ve uzmanlaşma üçüncü ve dördüncü yılllara dağıtılmıştır.

 

Eğitim Olanakları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği eğitimi fizik, kimya, jeoloji konularının bileşimi ve mühendislik metotları ile petrolün kaynaklarının bulunması, yüzeye çıkarılarak işlenmesi ve ürünlerin geliştirilmesi konularında eğitim verir. Bu maksat için öğrencilerin temel olarak aldıkları fizik, kimya ve jeoloji bilgilerine, petrolün oluşumu, rezervuarların tespiti ve kapasite tayin yöntemleri, karada ve denizde kuyu kazıları bilgileri eklenir. Akışkanlar mekaniği, malzeme ve tasarımı, bulunan petrolün yüzeye çıkarılması, taşınması, işlenmesi hususlarına temel teşkil etmektedir.

Program, petrolün ve doğal gazın dünyadaki önemini, ekonomik değerini vurgularken petrolun çevreye verdiği zararların asgariye indirilmesi gereklerini, petrol bulma ve işleme süresinde iş güvenliği ve işçi sağlığı hususlarına da vurgu yapmaktadır.

Zorunlu yaz stajı, teknik geziler, firma mühendisleri veya yöneticileri tarafından dönem içi verilen seminerler Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinin geniş uygulamaları hakkında bilgi edinme olanağı sağlayacaktır. Üniversite tarafından düzenlenen yıllık kariyer günleri öğrencilere kendi ilgi alanlarını daha iyi anlama ve buna göre seçmeleri gereken uzmanlık derslerini seçme hususunda yardımcı olacaktır.

 

Kariyer Alanları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programından mezun öğrenciler, petrol işi yapan şirketlerde rahatlıkla iş bulabilirler. İş olanakları petrol (petrol rezervi) arama, bulunan rezervler için kuyu kazımı ve petrolün yüzeye çıkarma işlemleri ve taşınması için sahada olabileceği gibi, petrolün işlenmesi işlemleri için rafinerilerde de olabilir. Her iki halde de Petrol ve Doğal Gaz mühendisi petrol sahasında veya yönetim merkezinde tasarım veya yönetici durumunda çalışabilmektedir.

Bugünkü çağda petrolün bilinen zararlı yan etkilerinin yarattığı negatif hususlar çok önem arzetmektedir. Petrol mühendisi çalışmalarında sosyal ve doğal çevreyi de dikkate alarak ve iş salığı ve işçi güvenliği husslarına en yüksek önemi vererek düzenlemeler de yapmanın da önemine haiz kişidir.

Son güncelleme: 16-08-2018