• UKÜ Online

Makine Mühendisliği Programı

Program Hakkında

Makine Mühendisliği, mühendislik disiplinleri arasında en kapsamlı dallardan birisidir. Isı enerjisi, imalat, endüstriyel makineler ve aletler, ısıtma ve soğutma sistemleri, her türlü ulaşım makineleri ve benzeri birçok alanda çalışma olanağI  içermektedir. Mevcut teknolojileri kullanarak yeni makineler tasarlamak, yeni uygulama alanlarına uyarlamak, bunların imalatına katkı koymak, ayrıca yeni teknolojiler geliştirmek bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin temel hedefleri arasındadır.

Zorunlu yaz stajı, teknik geziler, firma mühendisleri veya yöneticileri tarafından dönem içi verilen seminerler Makine Mühendisliğinin geniş uygulamaları hakkında bilgi edinme olanağı sağlamaktadır. Üniversite tarafından düzenlenen yıllık kariyer günleri öğrencilere kendi ilgi alanlarını daha iyi anlama ve buna göre seçmeleri gereken uzmanlık derslerini seçme hususunda yardımcı olacaktır.

 

Eğitim Olanakları

Makine Mühendisliği eğitimi insan vücudu da dâhil olmak üzere, hareket eden her şey ile ilgilenmektedir ve temel hedefleri arasında insanların konforu, rahatlığı, daha etkin ve verimli iş yapabilme olanaklarının yaratılması, otomasyon ve ulaşım gibi konular vardır. Makine mühendisliği malzeme, statik, mukavemet, katı ve akışkanlar mekaniği, termodinamik, ısı transferi, kontrol, enstrümantasyon, tasarım ve üretim alanlarını kapsamaktadır. Makine Mühendisliği uzmanlık alanları imalat, biyomekanik, enerji dönüşümü, yanma, kırılma mekaniği, otomotiv, titreşimler, ısıtma-soğutma sistemleri, mekanizma teknikleri gibi konuları içermektedir. Öğrenciler, elde ettikleri temel bilgiler ile birçok küçük ölçekli termal ve mekanik sistemlerin tasarımını yapacaklardır. Tasarım deneyimine sahip öğrenciler, ayrıca disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda yer alarak kapsamlı tasarım projelerini tamamlama deneyimi de edineceklerdir. Müfredat programı gereği gerçekleştirilecek endüstriyel yaz stajları ile öğrenciler pratik hayatta karşılaşabilecekleri özel durumlar ve mesleğe ilişkin birçok konuda deneyim kazanmaktadırlar.

 

Kariyer Olanakları

Makine Mühendisliği Programından mezun öğrenciler, otomotiv, havacılık, enerji dönüşüm, otomasyon, imalat, çevre kontrolü, bilgisayarlar, biyo-teknoloji gibi çeşitli alanlarda çalışmak için temel bilgilere sahip olacaklardır. Makine mühendisleri, çalışma alanlarında, çevre bilinci ve meslek etiği uyarınca hareket ederler, gerçekleştirdikleri tasarım ve uygulamarda bu konulara hassasiyet gösterirler. Bu bağlamda iş alanlarında çevreyi ve doğayı koruyan tasarımlara önem verirler. Enerji tasarruf yöntemlerinin geliştirilmesi, enerjiyi daha verimli kullanan sistem tasarımları ile yenilenebilir enerji sistemleri uygulamaları da makine mühendisinin çalışama alanları içinde yer almaktadır.

Makine mühendisleri danışman, araştırmacı / geliştirici veya büyük mühendislik firmalarında tasarımcı veya mekanik yüklenici, yönetici, satış veya proje mühendisi, şantiye mühendisi, bakım onarım sorumlusu, imalat sorumlusu ve benzeri olarak çalışabilmektedirler.

Son güncelleme: 16-08-2018